Täby

 

Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen
Tel: 08-29 11 29
E-post: info@energiradgivningen.se

För att du alltid ska komma i kontakt med oss är vi flera energirådgivare som hjälps åt att bemanna telefonen. Vi svarar i telefon tisdag-torsdag 9.00-12.00 och 13.00-16.00 samt fredagar 9.00-12.00 och 13.00-15.00.

Kommunspecifik information

Elnät

Elnätet i kommunen sköts av Fortum.

Fjärrvärme

Fjärrvärmenätet i Täby ägs av Täby Miljövärme AB.

Anmälan av värmepump

Du måste söka tillstånd för berg-, jord- och vattenvärmepumpar. 

Information om tillstånd - Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontors hemsida

Bygglov och anmälan

Information om bygglov och anmälan - Täby kommuns hemsida

Solenergi

Solpaneler som placeras på en- och tvåbostadshus och därtill tillhörande komplementbyggnader är normalt sett inte bygglovpliktiga. De kan dock kräva bygglov om de placeras på en byggnad som omfattas av kulturhistoriska skyddsbestämmelser, eller om byggnadens eller områdets karaktär ändras väsentligt.

Pannor och kaminer

Om du vill installera en ny eldstad, braskamin, öppen spis och/eller skorsten/rökkanal så ska du göra en anmälan till stadsbyggnadskontoret. Detta gäller också om du installerar eller byter braskassett och/eller spisinsats som kan leda till ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer eller annan förändring av eldstadens funktion.

Oljecistern

Information om regler och riktlinjer - Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontors hemsida

Konsumentrådgivning

Information om konsumentvägledning - Täby kommuns hemsida

Täby kommun

www.taby.se
08-55 55 90 00

 

 

Senast uppdaterad: 2019-10-07

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like