Sundbyberg

 

Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen
Tel: 08-29 11 29
E-post: info@energiradgivningen.se

För att du alltid ska komma i kontakt med oss är vi flera energirådgivare som hjälps åt att bemanna telefonen. Vi svarar i telefon måndag-torsdag 9.00-12.00 och 13.00-16.00 samt fredagar 9.00-12.00 och 13.00-15.00.

Kommunspecifik information

Elnät

Elnätet i kommunen sköts av Vattenfall.

Fjärrvärme

Fjärrvärmen i kommunen sköts av Norrenergi

Anmälan av värmepump

Värmepumpar som tar upp värme från mark eller vatten måste anmälas till byggnads- och tillståndsnämnden.

Information om anmälan - Sundbyberg kommuns hemsida

Eldstad

Eldstäder är anmälningspliktiga åtgärder. Kontakta bygglovsavdelningen för mer information.

Solenergi

Bygglov kan krävas för solpaneler, detta bedöms från fall till fall. Mer info: Sundbyberg kommuns hemsida.

Bygglov och anmälan

Information om bygglov och anmälan - Sundbyberg kommuns hemsida

Sundbybergs stad

www.sundbyberg.se
08-706 80 00

Lokal kontaktperson för energifrågor är Per Nordenfalk, 08-706 80 58. per.nordenfalk@sundbyberg.se

Konsumentvägledning

Information om konsumentvägledningen - Sundbyberg kommuns hemsida

 

Senast uppdaterad: 2019-02-06