Stockholm

 

Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen
Tel: 08-29 11 29
E-post: energiradgivning@stockholm.se

För att du alltid ska komma i kontakt med oss är vi flera energirådgivare som hjälps åt att bemanna telefonen. Vi svarar i telefon måndag-torsdag 9.00-12.00 och 13.00-16.00 samt fredagar 9.00-12.00 och 13.00-15.00.

Kommunspecifik information

Elnät

Elnätet i kommunen sköts av Ellevio.

Fjärrvärme

Fjärrvärmen i kommunen sköts av Stockholm exergi

Anmälan av värmepump

Du måste ansöka om och vänta på att få ett skriftligt tillstånd innan du börjar borra för att installera en berg-, jord-, grundvatten- eller sjövärmepump. För installation av luftvärmepump behöver du inte söka tillstånd eller göra en anmälan, men det kan i vissa fall behövas bygglov. 

Information om anmälan - Stockholms stads hemsida

Bygglov och anmälan

Information om bygglov och anmälan - Stockholms stads hemsida

Solenergi

Om du vill installera solceller eller solfångare så kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan innan du påbörjar din installation. 

Information om regler kring solpaneler - Stockholms stads hemsida

Pannor och kaminer

Du kan behöva bygglov eller bygganmälan för ny eldstad, ny skorsten eller väsentlig ombyggnad av skorsten. 

Information om lov och anmälan - Stockholms stads hemsida

Mer om Stockholms Stads klimatarbete

Stockholms Stad - Klimat

Stockholms stad

www.stockholm.se

 

Senast uppdaterad: 2018-08-29