Solna

 

Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen
Tel: 08-29 11 29
E-post: info@energiradgivningen.se

För att du alltid ska komma i kontakt med oss är vi flera energirådgivare som hjälps åt att bemanna telefonen. Vi svarar i telefon måndag-torsdag 9.00-12.00 och 13.00-16.00 samt fredagar 9.00-12.00 och 13.00-15.00.

Kommunspecifik information

Elnät

Elnätet i kommunen sköts av Vattenfall.

Fjärrvärme

Fjärrvärme och fjärrkyla i kommunen sköts av Norrenergi.

Anmälan av värmepump

För installation av en värmepumpanläggning som tar värme från berg, mark, ytvatten eller grundvatten krävs i de allra flesta fall ett tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden innan arbetet med installationen kan påbörjas.

Infomation om anmälan och tillstånd - Solna kommuns hemsida

Bygglov och anmälan

Information om bygglov och anmälan - Solna kommuns hemsida

Solenergi

Solfångare och solceller på tak eller vägg betraktas som fasadändring och kräver bygglov inom planlagt område. Undantag kan finnas. Installationer av solceller kan vara bygglovsbefriade om de uppfyller specifika krav. Mer info: Solna kommuns hemsida.

Kaminer och pannor

Före installation av eldstad ska en bygganmälan göras till stadsbyggnadsnämnden.

Information om bygganmälan - Solna kommuns hemsida

Oljecistern

Du måste meddela miljö- och byggnadsförvaltningen om du tar en cistern ur bruk.

Information om avanmälan - Solna kommuns hemsida

Brandskydd

Kontroll vid installation av kamin/bränslepanna, kontakta Solna-Sundbybergs Sotningsdistrikt.

Solna stad

www.solna.se
08-746 10 00

 

 

Senast uppdaterad: 2019-02-06