Sollentuna

 

Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen
Tel: 08-29 11 29
E-post: info@energiradgivningen.se

För att du alltid ska komma i kontakt med oss är vi flera energirådgivare som hjälps åt att bemanna telefonen. Vi svarar i telefon måndag-torsdag 9.00-12.00 och 13.00-16.00 samt fredagar 9.00-12.00 och 13.00-15.00.

Kommunspecifik information

Elnät

Elnätet i kommunen sköts av Sollentuna Energi & Miljö.

Fjärrvärme

Fjärrvärmen i kommunen sköts av Sollentuna Energi & Miljö.

Anmälan av värmepump

Om du ska installera en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, berg, ytvatten eller grundvatten, måste du anmäla det till miljö- och byggnadskontoret.

Information om anmälan - Sollentuna kommuns hemsida

Bygglov och anmälan

Information om bygglov och anmälan - Sollentuna kommuns hemsida

Solenergi

Solceller eller paneler som är väl integrerade med byggnadens arkitektur kan vara bygglovsbefriade men det är bygglovsenheten som avgör detta. Skicka in ett förslag till bygglovsenheten. Om bygglov inte behövs får du ett meddelande om detta och det kostar inget.

Pannor och kaminer

Om du vill installera en ny eldstad, exempelvis braskamin eller öppen spis, och skorsten eller rökkanal, måste du göra en anmälan till bygglovsenheten.

Information om anmälan - Sollentuna kommuns hemsida

Oljecistern

Information om avanmälan - Sollentuna kommuns hemsida

Brandskydd

Kontroll vid installation av kamin/bränslepanna, kontakta Sollentuna Sotningsdistrikt.

Konsumentvägledning

Information om konsumentvägledningen - Sollentuna kommuns hemsida

Sollentuna kommun

www.sollentuna.se/
08-579 210 00

 

Senast uppdaterad: 2018-01-12