Södertälje

 

Energi- och klimatrådgivarna i Stockholmsregionen
Tel: 08-29 11 29
E-post: info@energiradgivningen.se

För att du alltid ska komma i kontakt med oss är vi flera energirådgivare som hjälps åt att bemanna telefonen. Vi svarar i telefon tisdag-torsdag 9.00-12.00 och 13.00-16.00 samt fredagar 9.00-12.00 och 13.00-15.00.

Kommunspecifik information

Elnät

Elnätet i kommunen sköts av Telge Nät.

Fjärrvärme

Fjärrvärmen i kommunen  sköts av Telge Nät.

Anmälan av värmepump

För en värmepumpsanläggning som utnyttjar bergvärme, jordvärme eller ytvattenvärme behövs ett tillstånd som söks hos miljökontoret. För luftvärmepumpar behövs inget tillstånd.

Självservice - Södertälje kommuns hemsida

Bygglov och anmälan

Information om bygglov och anmälan - Södertälje kommuns hemsida

Solenergi

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är solpaneler inte bygglovspliktigt, men bara om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det kan vara svårt att själv bedöma om en byggnads eller områdes karaktär väsentligt ändras så en bra regel är att höra med kommunen innan man sätter igång.

Kaminer och pannor

Vid installation eller ändring av eldstad eller rökkanal måste du göra en anmälan till samhällsbyggnadskontoret.

Självservice - Södertälje kommuns hemsida

Oljecistern

För mer information - ring Södertälje kommuns kontaktcenter: 08-523 010 00

Brandskydd

Kontroll vid installation av kamin/bränslepanna, kontakta Kringelsotaren.

Konsumentvägledning

Information om konsumentvägledningen - Södertälje kommuns hemsida

Södertälje kommun

www.sodertalje.se
08-523 010 00

 

Senast uppdaterad: 2019-10-07

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like