Sigtuna

 

Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen
Tel: 08-29 11 29
E-post: info@energiradgivningen.se

För att du alltid ska komma i kontakt med oss är vi flera energirådgivare som hjälps åt att bemanna telefonen. Vi svarar i telefon tisdag-torsdag 9.00-12.00 och 13.00-16.00 samt fredagar 9.00-12.00 och 13.00-15.00.

Kommunspecifik information

Elnät

Olika delar av elnätet i kommunen sköts av Vattenfall och Fortum.

Fjärrvärme

Fjärrvärmen i kommunen sköts av Stockholm Exergi.

Anmälan av värmepump

För installation av en värmepumpanläggning som tar värme från berg, mark, ytvatten eller grundvatten krävs ett tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden, eller en anmälan om miljöfarlig verksamhet vid effekt över 10 MW.

Information om tillstånd och anmälan - Sigtuna kommuns hemsida

Bygglov och anmälan

Information om bygglov och anmälan - Sigtuna kommuns hemsida

Solenergi

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom ett område med detaljplan krävs det inte bygglov för att montera solceller på taket, om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Solfångare som placeras på verksamhet, industri eller flerbostadshus kräver bygglov. 

Kaminer och pannor

Vid installation eller väsentlig ändring av eldstad och/eller rökkanal krävs en anmälan. Om rökkanalen ska dras på utsidan av fasaden krävs även bygglov. 

Information om anmälan - Sigtuna kommuns hemsida

Oljecistern

Information om anmälan och avanmälan - Sigtuna kommuns hemsida

Brandskydd

Kontroll vid installation av kamin/bränslepanna, kontakta Sigtuna Sotningsdistrikt, Åke Huss AB.

Konsumentvägledning

Information om konsumentvägledning - Sigtuna kommuns hemsida

Sigtuna kommun

www.sigtuna.se
08-591 260 00

 

Senast uppdaterad: 2019-10-07

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like