Salem

 

Energirådgivare: Linus Dahlin
Tel: 08-535 365 35 / 08-29 11 29
E-post: linus.dahlin@huddinge.se

Besöksadress: Säby Torg 4, Miljö- och samhällsbyggnads- förvaltningen i kommunalhuset (ring för att boka besök)

Kommunspecifik information

Elnät

Elnätet i kommunen sköts av Vattenfall.

Fjärrvärme

Fjärrvärmen i kommunen sköts av Södertörns Fjärrvärme AB.

Anmälan av värmepump

Att installera en värmepumpsanläggning för uttag av värme från berg, vatten eller jord är anmälningspliktigt.  

Information om anmälan - Salem kommuns hemsida

Bygglov och anmälan

Information om bygglov och anmälan - Salem kommuns hemsida

Solenergi

För installation av solpaneler på en- och tvåbostadshus behövs inte bygglov om solpanelerna ligger tätt mot taket och följer taklutningen.

Kaminer och pannor

Vid installation av eldstad krävs anmälan.

Information om anmälan - Salem kommuns hemsida

Brandskydd

Kontroll vid installation av kamin/bränslepanna, kontakta Botkyra-Salem sotningsdistrikt.

Konsumentvägledning

Information om konsumentvägledning - Salem kommuns hemsida

Salems kommun

www.salem.se
08-532 598 00

 

 

Senast uppdaterad: 2018-12-17