Österåker

Österåker

Energirådgivare: Energi- och klimatrådgivarna i Stockholmsregionen
Tel: 08-29 11 29
E-post: info@energiradgivningen.se

För att du alltid ska komma i kontakt med oss är vi flera energirådgivare som hjälps åt att bemanna telefonen. Vi svarar i telefon måndag-torsdag 9.00-12.00 och 13.00-16.00 samt fredagar 9.00-12.00 och 13.00-15.00.

Kommunspecifik information 

Elnät

Elnätet i kommunen sköts av E.ON.

Fjärrvärme

Fjärrvärmen i kommunen sköts av E.ON.

Anmälan av värmepump

Anmälan av berg-, jord- eller sjövärmepump görs till miljö- och hälsoskyddsenheten. Bor du inom ett vattenskyddsområde krävs det tillstånd. Anmälningsplikten gäller inte för värmepumpar som använder luft som värmekälla.  

Information om värmepumpar - Österåker kommuns hemsida

Bygglov och anmälan

Information om bygglov och anmälan - Österåker kommuns hemsida

Solenergi

Solpaneler på fasaden eller taket på en byggnad kan kräva bygglov.

Information om solenergi - Österåker kommuns hemsida

Kaminer och eldstäder

Vid installation av en ny eldstad (braskamin, öppen spis, etc.) och/eller skorsten/rökkanal ska du göra en anmälan till bygglovenheten. Detta gäller även om du installerar en braskasett eller en spisinsats i din befintliga öppna spis samt vid byte av eldstad till en ny som kräver murningsarbete, väger tyngre eller som har ett annat bränsleslag.

Information om kaminer och eldstäder - Östråker kommuns hemsida

Oljecisterner

Anmälan om oljecistern och anmälan om oljecistern som tagits ur bruk ska lämnas till miljö- och hälsoskyddsenheten.

Anmälan och avanmälan oljecistern - Österåker kommuns hemsida

Brandskydd

Storstockholms Brandförsvar ansvarar för sotningen i Österåkers kommun.

Information om brandskydd och sotning - Österåker kommuns hemsida

Konsumentvägeldning 

Information om konsumentvägledning- Österåker kommuns hemsida

Österåker kommun

www.osteraker.se
08-540 810 00

 

Senast uppdaterad: 2018-01-12