Österåker

Österåker

Energirådgivare: Energi- och klimatrådgivarna i Stockholmsregionen
Tel: 08-29 11 29
E-post: info@energiradgivningen.se

För att du alltid ska komma i kontakt med oss är vi flera energirådgivare som hjälps åt att bemanna telefonen. Vi svarar i telefon tisdag-torsdag 9.00-12.00 och 13.00-16.00 samt fredagar 9.00-12.00 och 13.00-15.00.

Kommunspecifik information 

Elnät

Elnätet i kommunen sköts av E.ON.

Fjärrvärme

Fjärrvärmen i kommunen sköts av E.ON.

Anmälan av värmepump

Anmälan av berg-, jord- eller sjövärmepump görs till miljö- och hälsoskyddsenheten. Bor du inom ett vattenskyddsområde krävs det tillstånd. Anmälningsplikten gäller inte för värmepumpar som använder luft som värmekälla.  

Information om värmepumpar - Österåker kommuns hemsida

Bygglov och anmälan

Information om bygglov och anmälan - Österåker kommuns hemsida

Solenergi

Solpaneler på fasaden eller taket på en byggnad kan kräva bygglov.

Information om solenergi - Österåker kommuns hemsida

Kaminer och eldstäder

Vid installation av en ny eldstad (braskamin, öppen spis, etc.) och/eller skorsten/rökkanal ska du göra en anmälan till bygglovenheten. Detta gäller även om du installerar en braskasett eller en spisinsats i din befintliga öppna spis samt vid byte av eldstad till en ny som kräver murningsarbete, väger tyngre eller som har ett annat bränsleslag.

Information om kaminer och eldstäder - Östråker kommuns hemsida

Oljecisterner

Anmälan om oljecistern och anmälan om oljecistern som tagits ur bruk ska lämnas till miljö- och hälsoskyddsenheten.

Anmälan och avanmälan oljecistern - Österåker kommuns hemsida

Brandskydd

Storstockholms Brandförsvar ansvarar för sotningen i Österåkers kommun.

Information om brandskydd och sotning - Österåker kommuns hemsida

Konsumentvägeldning 

Information om konsumentvägledning- Österåker kommuns hemsida

Österåker kommun

www.osteraker.se
08-540 810 00

 

Senast uppdaterad: 2019-10-07

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like