Nynäshamn

 

Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen
Tel: 08-29 11 29
E-post: info@energiradgivningen.se

För att du alltid ska komma i kontakt med oss är vi flera energirådgivare som hjälps åt att bemanna telefonen. Vi svarar i telefon måndag-torsdag 9.00-12.00 och 13.00-16.00 samt fredagar 9.00-12.00 och 13.00-15.00.

Kommunspecifik information

Elnät

Elnätet i kommunen sköts av Ellevio.

Fjärrvärme

Fjärrvärmen i kommunen sköts av Värmevärden.

Anmälan av värmepump

Vid installation av värmepump som utvinner värme ur jord, berg, yt- och grundvatten behövs tillstånd. Inom vattenskyddsområden tillåts inte värmepumpar. Luftvärmepumpar behöver inte anmälas. 

Information om tillstånd - Södertörns hälsoskyddsförbunds hemsida

Bygglov och anmälan

Information om bygglov och anmälan - Nynäshamn kommuns hemsida

Solenergi

Normalt behövs inte bygglov när solcellerna ligger tätt mot taket på en- och tvåbostadshus. Om du däremot sätter solcellerna på en ställning så krävs det bygglov. Större paneler eller paneler på kulturhistoriskt värdefulla byggnader kräver också bygglov. 

Kaminer och pannor

Vid installation av eldstad krävs anmälan.

Information om anmälan - Nynäshamn kommuns hemsida

Brandskydd

Sotning och kontroll vid installation av kamin/bränslepanna: Kontakta kommunens skorstensfejarmästare, via http://www.nynäs-sotarn.se/

Nynäshamns kommun

www.nynashamn.se
08 - 520 680 00

 

Senast uppdaterad: 2018-01-12