Nykvarn

 

Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen
Tel: 08-29 11 29
E-post: info@energiradgivningen.se

För att du alltid ska komma i kontakt med oss är vi flera energirådgivare som hjälps åt att bemanna telefonen. Vi svarar i telefon måndag-torsdag 9.00-12.00 och 13.00-16.00 samt fredagar 9.00-12.00 och 13.00-15.00.

 

Kommunspecifik information

Elnät

Elnätet i kommunen sköts av Telge Nät.

Fjärrvärme

Fjärrvärmen i kommunen sköts av Telge Nät.

Anmälan av värmepump

Vid installation av en anläggning för bergvärme, ytjordvärme, ytvattenvärme eller grundvattenvärme krävs anmälan. 

Information om anmälan - Nykvarn kommuns hemsida

Bygglov och anmälan

Information om bygglov och anmälan - Nykvarn kommuns hemsida

Solenergi

Solfångare på tak eller vägg påverkar avsevärt byggnaders yttre utseende. Normalt behövs inte bygglov när solcellerna ligger tätt mot taket på en- och tvåbostadshus. Om du däremot sätter en ställning på huset där solcellerna placeras, krävs lov. 

Kaminer och pannor

Vid installation av eldstäder krävs en anmälan till samhällsbyggnadsavdelningen.

Information om anmälan - Nykvarn kommuns hemsida 

Brandskyddskontroll

Kontroll vid installation av kamin/bränslepanna: Kringelsotaren.

Konsumentvägledning

Information om konsumentvägledning - Nykvarn kommuns hemsida

Nykvarns kommun

www.nykvarn.se
08-555 010 00

 

 

Senast uppdaterad: 2018-01-12