Järfälla

 

Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen
Tel: 08-29 11 29
E-post: info@energiradgivningen.se

För att du alltid ska komma i kontakt med oss är vi flera energirådgivare som hjälps åt att bemanna telefonen. Vi svarar i telefon tisdag-torsdag 9.00-12.00 och 13.00-16.00 samt fredagar 9.00-12.00 och 13.00-15.00.

Kommunspecifik information

Elnät

Elnätet i kommunen sköts av E.ON.

Fjärrvärme

Fjärrvärmen i kommunen sköts av E.ON

Anmälan av värmepump

Värmepumpar som använder kollektor för att utvinna värme ur mark (ytjordvärme), ytvatten, berg (bergvärme) eller grundvatten måste anmälas i förväg. Värmepumpar som utvinner värme ur luften (luftvärmepumpar) kräver inte anmälan.

Information om anmälan av värmepump - Järfälla kommuns hemsida

Bygglov och anmälan

Information om bygglov och anmälan - Järfälla kommuns hemsida

Solenergi

Om du behöver bygglov för att installera solpaneler beror på vad det är för typ av fastighet och hur mycket solpanelerna påverkar fastighetens utseende. Du behöver bygglov:

  • Om solpaneler ska placeras på verksamhet, industri eller flerbostadshus 
  • Om solpaneler som placeras på ett en- eller tvåbostadshus förändrar byggnadens eller områdets karaktär väsentligt.
  • Om byggnaden ligger inom ett område med kulturhistoriskt värde

Mer information om bygglov - Järfälla kommuns hemsida

Kaminer och pannor

Du behöver bara ansöka om bygglov om rökkanalen ska dras på utsidan av fasaden, men vid vissa åtgärder som rör eldstad och pelletskammin måste du göra en anmälan och få ett startbesked innan du kan sätta igång.

Du behöver göra en anmälan för:
  • Installation av eldstad eller rökkanal
  • Väsentlig förändring av eldstad eller rökkanal
  • Insättning av en ny kassett i en öppen spis.

Mer information om anmälan - Järfälla kommuns hemsida

Oljecistern

Information om anmälan och avanmälan - Järfälla kommuns hemsida

Brandskydd

Vid frågor om sotning och brandskyddskontroll, kontakta Åke Huss AB.

Konsumentvägledning

Konsumentvägledningen informerar dig om dina rättigheter som konsument.

Information om konsumentvägledningen - Järfälla kommuns hemsida

Järfälla kommun

www.jarfalla.se
08- 580 285 00

 

Senast uppdaterad: 2019-10-07

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like