Haninge

 

Energirådgivare: Robin Söderström
Tel: 08-535 363 95 / 08-29 11 29
E-post: Robin.Soderstrom@huddinge.se 

Besökstid: torsdag kl. 09.00-15.00, (ring och boka tid)
Besöksadress: Rudsjöterrassen 2, Nya Kommunhuset
Postadress: Huddinge Kommun, Energirådgivningen,141 85 Huddinge

Kommunspecifik information

Elnät

Elnätet i kommunen sköts av
Vattenfall.

Fjärrvärme

Fjärrvärmen i kommunen sköts av Vattenfall.

Anmälan av värmepump

Anmälan för värmepumpar som nyttjar mark, yt- eller grundvatten görs till Södertörns Miljö- & Hälsoskyddsförbund (SMOHF).

Information om anmälan av värmepump - SMOFHs hemsida

Bygglov och anmälan

Information om bygglov och anmälan - Haninge kommuns hemsida

Solenergi

Bygglov krävs i regel i detaljplanelagt område.

Information om bygglov och bygganmälan - Haninge kommuns hemsida

Kaminer och pannor

Vid installation av eldstad ska bygganmälan lämnas in till stadsbyggnadsnämnden. Ny skorsten eller stora förändringar av befintlig skorsten kräver bygglov.

Information om anmälan av eldstad - Haninge kommuns hemsida

Oljecistern

Information om anmälan och avanmälan - SMOFHs hemsida

Brandskydd

Kontroll vid installation av kamin/bränslepanna,
Haninge Sotning & Ventilation.

Konsumentvägledning

Konsumentvägledningen informerar dig om dina rättigheter som konsument.

Information om konsumentvägledning - Haninge kommuns hemsida

Haninge kommun

www.haninge.se
08-606 70 00

 

 

Senast uppdaterad: 2019-02-21