Håbo

 

Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen
Tel: 08-29 11 29
E-post: info@energiradgivningen.se

För att du alltid ska komma i kontakt med oss är vi flera energirådgivare som hjälps åt att bemanna telefonen. Vi svarar i telefon måndag-torsdag 9.00-12.00 och 13.00-16.00 samt fredagar 9.00-12.00 och 13.00-15.00.

Kommunspecifik information

Elnät

Elnätet i kommunen sköts av E.ON.

Fjärrvärme

Fjärrvärmen i kommunen sköts av E.ON.

Anmälan av värmepump

Vid installation av värmepumpsanläggningar som utvinner värme ur marken, ytvatten eller grundvatten krävs tillstånd från bygg- och miljönämnden.

Information om tillstånd och anmälan - Håbo kommuns hemsida

Bygglov och anmälan

Information om bygglov och anmälan - Håbo kommuns hemsida

Solenergi

För solceller som monteras direkt mot taket, på mindre än 50% av ytan av solsidans takfall, krävs inte bygglov. Om byggnaden ligger inom detaljplan med skydd för kulturmiljö eller om solcellerna monteras på ställning krävs alltid bygglov. Solfångare som ligger direkt mot taket och upptar en yta av max 8 kvm på en- och tvåbostadshus och inte är uppställda kräver inte bygglov. 

Kaminer och pannor

Vid installation av eldstad krävs bygganmälan. 

Mer information om anmälan av eldstad - Håbo kommuns hemsida

Oljecisterner

Meddela miljöavdelningen när du tar din cistern ur bruk.

Information om avanmälan - Håbo kommuns hemsida

Brandskydd

Kontroll vid installation av kamin/bränslepanna, kontakta Ulf Öberg, 0171-27210.

Konsumentvägledning

Konsumentvägledningen informerar dig om dina rättigheter som konsument. 

Information om Håbos konsumentvägledning - Håbos kommuns hemsida

Håbo kommun

www.habo.se
0171-525 00

 

Senast uppdaterad: 2018-01-12