Danderyd

 

Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen

Tel: 08-29 11 29

E-post: info@energiradgivningen.se

För att du alltid ska komma i kontakt med oss är vi flera energirådgivare som hjälps åt att bemanna telefonen. Vi svarar i telefon måndag-torsdag 9.00-12.00 och 13.00-16.00 samt fredagar 9.00-12.00 och 13.00-15.00.

Kommunspecifik information

Elnät

Elnätet i kommunen sköts av E.ON.

Fjärrvärme

Fjärrvärmen i kommunen sköts av Norrenergi.

Anmälan för värmepump

Ansökan om tillstånd för bergvärmepump görs hos miljö- och stadsbyggnadskontoret. För vatten- och jordvärme behöver du göra en anmälan.

Information om tillstånd och anmälan av värmepumpar - Danderyd kommuns hemsida

Bygglov och anmälan

Information om bygglov och anmälan - Danderyd kommuns hemsida

Solenergi

Uppförande av solpaneler och solceller på tak eller fasad kräver i regel bygglov som en väsentlig fasadförändring. Solpaneler på friggebodar kräver i regel inte bygglov.

Information om bygglov för solenergi - Danderyd kommuns hemsida

Kaminer och pannor

För installation eller ändring av eldstad/braskamin krävs bygganmälan. Skorstenar över 1 m kräver i regel bygglov.

Information om anmälan av eldstad - Danderyd kommuns hemsida

Oljecistern

Anmäl till miljö- och stadsbyggnadskontoret om du vill installera eller avinstallera en oljecistern.

Information om anmälan och besiktning - Danderyd kommuns hemsida

Brandskydd

Kontroll vid installation av kamin/bränslepanna, kontakta Kennet Siggelin, 08-755 23 09.

Konsumentvägledning

Information om konsumentvägledning - Danderyd kommuns hemsida

Danderyds kommun

www.danderyd.se
08-568 910 00

 

Senast uppdaterad: 2018-01-12