Danderyd

 

Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen

Tel: 08-29 11 29

E-post: info@energiradgivningen.se

För att du alltid ska komma i kontakt med oss är vi flera energirådgivare som hjälps åt att bemanna telefonen. Vi svarar i telefon tisdag-torsdag 9.00-12.00 och 13.00-16.00 samt fredagar 9.00-12.00 och 13.00-15.00.

Kommunspecifik information

Elnät

Elnätet i kommunen sköts av E.ON.

Fjärrvärme

Fjärrvärmen i kommunen sköts av Norrenergi.

Tillstånd för värmepump

Om du planerar att installera en bergvärme-, jord- eller ytvattenvärmepump är det viktigt att du i god tid i förväg ansöker om tillstånd för installationen till miljö- och stadsbyggnadskontoret. 

Mer information och blanketter - Danderyd kommuns hemsida

Bygglov och anmälan

Information om bygglov och anmälan - Danderyd kommuns hemsida

Bygglov för solpaneler eller solceller

Från och med den 1 augusti 2018 har en ny lagändring gjort det möjligt att montera solcellspaneler och solfångare utan bygglov. Detta gäller under förutsättning att solpanelerna följer byggnadens form. De får med andra ord inte resas upp i  annan taklutning än befintligt tak eller vinklas ut från byggnadens fasad. Åtgärden måste även följa gällande detaljplan. 

För byggnader och bebyggelseområden som särskilt kulturhistoriskt värdefulla behövs fortfarande bygglov. Bygglov krävs även i och i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Mer information om solenergi - Danderyd kommuns hemsida

Kaminer och pannor

För installation eller ändring av eldstad/braskamin krävs bygganmälan.

Information om kaminer och eldstäder

Oljecistern

Anmäl till miljö- och stadsbyggnadskontoret om du vill installera eller avinstallera en oljecistern.

Anmälan om installation eller cistern tagen ur bruk

Brandskydd och sotning

Information om brandskydd och sotning

Konsumentvägledning

Information om konsumentvägledning - Danderyd kommuns hemsida

Danderyds kommun

www.danderyd.se
08-568 910 00

 

Senast uppdaterad: 2019-10-07

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like