Botkyrka

 

Energirådgivare: Erik Bergström

Tel: 08-29 11 29

E-Post: erik.bergstrom@botkyrka.se

Om du inte vill ha rådgivning per telefon kan du ringa mig för att boka ett besök i kommunalhuset i Tumba.

Kommunspecifik information

Elnät

Elnätet i kommunen sköts av Vattenfall.

Fjärrvärme

Fjärrvärmen i kommunen sköts av Södertörns Fjärrvärme AB.

Anmälan av värmepump

Om du ska installera en värmepumpanläggning som tar värme från berg, mark, ytvatten eller grundvatten krävs det en fullgjord anmälan eller ett beslut om tillstånd innan du kan börja.

Information om anmälan av värmepump - Botkyrka kommuns hemsida

Bygglov och anmälan

Information om bygglov och anmälan - Botkyrka kommuns hemsida

 

Solenergi

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom område med detaljplan krävs inte bygglov att montera solceller om åtgärden inte väsentligt ändrar byggandens eller områdets karaktär.

Övriga byggnader inom detaljplanerat område samt kulturmiljöer där varsamhet råder krävs bygglov om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt.

Solfångare på mark, på bygglovsfri byggnad samt utanför delaljplanerat område kräver inte bygglov.

Kaminer och pannor

För att få installera en eldstad måste du lämna in en anmälan till stadsbyggnadsenheten. I vissa fall, om skorstenen tydligt påverkar byggnadens utseende, kan det även behövas ett bygglov. Det gäller främst om skorstenen dras utanpå en fasad.

Infomation om anmälan av eldstad - Botkyrka kommuns hemsida

Brandskydd

För kontroll vid installation av kamin eller bränslepanna, kontakta Botkyrka-Salem Sotningsdistrikt AB.

Konsumentvägledning

Konsumentvägledningen informerar dig om dina rättigheter som konsument. 

Information om konsumentvägledning - Botkyrka kommuns hemsida

 

Botkyrka kommun

www.botkyrka.se
08-530 610 00

 

 

Senast uppdaterad: 2018-06-27

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-04-18
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-04-18

Page Like