Välj en miljöbil

Begreppet miljöbilar används i många sammanhang för bilar som har en mindre påverkan på miljön än vad ”vanliga bilar” som drivs av bensin har. En miljöbil kan drivas av förnybara bränslen eller vara en väldigt bränslesnål bensin- eller dieseldriven bil.

Det finns två olika regelverk som definierar en miljöbil; vägtrafikskattelagen som ger en befrielse från fordonsskatt under fem år (gäller inte fordon som tas i trafik efter 1 juli 2018) och inkomstskattelagen som ger en möjlighet att förmånsbeskatta tjänstebilar. 

Definitionen av en miljöbil enligt vägtrafikskattelagen ändrades den 1 januari 2013 och innebär att personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar slipper fordonsskatt om dess koldioxidutsläpp inte överstiger en viss gräns i förhållande till dess vikt. Det innebär alltså att tyngre fordon får släppa ut mer koldioxid än lätta fordon.  Några kommuner i landet har antagit egna definitioner för klassning av miljöbilar för att kunna erbjuda fri parkering för miljöbilar.

Supermiljöbilar ersätts av klimatbonusbilar

Personbilar med mycket låga utsläpp av växthusgaser kunde tidigare få en supermiljöbilspremie men detta har sedan 1 juli 2018 ersatts med klimatbonus om bilen släpper ut under 60 g/km koldioxid,  genom bonus malus-systemet.

Att välja bil

För att underlätta vid köp av miljöbilar finns den produktneutrala hemsidan Miljöfordon där du kan söka och jämföra miljöbilar som finns på den svenska marknaden. I resultatet kan du se miljöpåverkan, ekonomi, prestanda och andra egenskaper för personbilar, lätta transportfordon och tunga lastbilar. Det finns även annan nyttig information om bland annat drivmedel och lastcyklar. 

Senast uppdaterad: 2020-01-24

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like