Res klimatsmart

Det finns mycket du kan göra för att minska klimatpåverkan från dina transporter. Visste du till exempel att varannan bilresa är under 5 km lång och lätt kan ersättas med andra transportmedel?

Ta bilen om du måste - men gå, cykla eller åk kollektivt när möjligheten finns. Många gånger kan en sådan mix spara pengar, energi och tid. Undersökningar visar att de som reser kollektivt dessutom får mer vardagsmotion än en bilist.

Testa att cykla

Varannan bilresa är under 5 km lång. Korta bilresor står för 3 procent av den totala körsträckan i Sverige men orsakar 26 procent av avgasutsläppen! Korta resor kan med fördel bytas ut mot en promenad eller en cykeltur. Att cykla 2 km tar högst 10 minuter och 5 km tar 15-20 minuter. Det ger även en extra miljövinst att ersätta just de korta bilresorna, eftersom bilen använder mer bränsle och släpper ut mer miljö- och hälsofarliga avgaser innan motorn hunnit bli varmkörd och katalysatorn nått full reningseffekt.

Elcykeln kan vara ett bra alternativ till bilen på lite längre sträckor. Den ger draghjälp i uppförsbackar och motvind men du måste fortfarande trampa för att komma framåt. Du sparar på dina egna krafter och behöver inte komma fram svettig. Elcykeln hjälper även dig med nedsatt rörlighet. Försäljningen av elcyklar i Sverige tredubblades under 2015 jämfört med tidigare år!

Andra smarta cykelmodeller som kan underlätta vardagspusslet är vikcyklar och lådcyklar. En lådcykel (eller lastcykel) kan lastas med exempelvis matkassar och arbetsmaterial eller användas för att hämta barnen på förskolan. En vikcykel är en hopfällbar cykel som är lättare att förvara eller ta med sig på tåget jämfört med en vanlig cykel.

Glöm inte att ha rätt utrustning för säker cykling så som hjälm, ringklocka, broms, reflexer och belysning. Cykelkartor finns ofta på kommunens hemsida eller via cykelfrämjandet.

Kollektivtrafik

I Stockholmsregionen har vi fördelen att ha ett väl utbyggt nät med kollektivtrafik. Många gånger går det snabbare att komma fram med kollektiva färdmedel än med bilen. Tunnelbana, pendeltåg och den övriga spårtrafiken körs på el från vind- och vattenkraft. 75 procent av bussarna går på förnybara bränslen och SL:s mål är att helt sluta använda fossila bränslen år 2030.

Samåkning

Har du grannar eller arbetskamrater i närheten som du kan åka tillsammans med en eller flera dagar i veckan? Det sparar både energi och pengar. Om du jobbar regelbundna tider, har långt till jobbet eller dåliga allmänna kommunikationer kan det passa extra bra. Det finns flera hemsidor där man kan hitta personer att samåka med, oavsett om det är regelbundna resor till jobbet eller för ett enstaka tillfälle som till ett bröllop.

Tåg i stället för flyg

Många har upptäckt fördelarna med att åka tåg. Den längre restiden med tåget är ibland likvärdig med den sammanlagda flygtiden och transfertiden till och från flygplatsen. Sveriges utsläpp orsakat av internationellt flyg har ökat med 128 procent sedan 1990 och kan kopplas till ökade godstransporter och ökat resande.

Under en resa i Sverige på 60 mil så orsakar tåg ett utsläpp på 0,04 kg koldioxid per person och flyg 98 kg koldioxid per person. I beräkningen har flyget har en beläggningsgrad på 65 procent och tåget 50 procent.

Senast uppdaterad: 2016-12-28

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like