Förnybar el

Med förnybar energi menas energikällor som förnyas i snabb takt och är oändliga. Sådana är till exempel sol, vind, biobränslen och vattenkraft.

Vindkraft

Vindkraft är en förnybar energikälla och vid elproduktionen sker inga utsläpp av växthusgaser, dock påverkas närmiljön där ett kraftverk byggs och det går åt naturresurser för att bygga kraftverket. Vindkraftsutbyggnaden i världen är verkligen på frammarsch och i Sverige står vindkraft redan för 10 procent av elproduktionen. Vindkraftsparker till havs ger bästa utnyttjandet men utbyggnaden är än så länge liten i Sverige som domineras av landbaserad vindkraft.

Vattenkraft

Vattenkraft ger inga utsläpp. Utbyggnaden av magasin, dammar och kraftverk ger dock förändringar i landskapet som aldrig går att reparera. Både människor, djur och växter har drabbats när renbetesland och jordbruksmarker har lagts under vatten och älvsträckor torrlagts. Det är just dessa bestående miljöeffekter som gjort att Sveriges riksdag bestämt att vattenkraften inte får byggas ut mer än i mycket liten omfattning. Det finns drygt 2000 vattenkraftverk i Sverige och kraftverken i Norrland står för 80 procent av vattenkraftsproduktionen i landet.

Sol

Solenergi kan utnyttjas för att antingen producera el i solceller eller varmt vatten i solfångare. På två timmar tar jorden emot lika mycket energi från solen som hela världens befolkning använder under ett år. Det gäller att hitta sätt att använda solenergin smart, både i Sverige och i andra länder. Solenergi är en förnybar energikälla som inte ger upphov till några utsläpp eller avfall under drifttiden. Den klimatpåverkan som uppstår när solpaneler produceras är relativt liten i förhållande till den energi som solpanelerna producerar under sin livslängd.

Biobränsle

Biobränslen från skog och växter är den förnybara energikälla som hittills lyckats bäst i att konkurrera med fossila bränslen. Biobränslen svarar i dag för en femtedel av Sveriges energiförsörjning. El produceras från biobränsle i så kallade kraftvärmeverk som tidigare ofta eldades med kol eller olja. Även om växthusgaser bildas vid elproduktionen så bidrar inte biobränslen till växthusgaseffekten då de träd och växter som blivit biobränslen tagit upp lika mycket kol som släpps ut när de förbränns.

Senast uppdaterad: 2016-12-28

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like