Använd en bilpool

En vanlig svensk bil står parkerad 95 procent av tiden. Att vara med i en bilpool innebär att du kan boka en bil och använda den endast när du behöver. Fördelen är att flera personer samsas om ett antal bilar och att du ofta får tillgång till nya, bränslesnåla och väl försäkrade bilar.

En bilpool passar jättebra för dig som endast utnyttjar bilen vid ett fåtal tillfällen och istället tar bussen, cykeln eller promenerar till vardags. Generellt kan man säga att den som kör mellan 200 och 1 200 mil per år i egen bil kan tjäna på att titta närmare på att gå med i en bilpool. Det är inte ovanligt att en bilpoolanvändare minskar sina utsläpp med 300 till 400 kg CO2 per år jämfört med när de ägde en egen bil.

Hur fungerar det?

En bilpool kan fungera på två olika sätt. Det kan vara ett företag som har startat en bilpool kommersiellt och säljer tjänsten. Det kan också vara en förening som driver en bilpool där ett antal personer delar på flera bilar, till exempel en bostadsrättsförening eller samfällighetsförening.

Den kommersiella bilpoolen erbjuder bilpoolstjänsten till företag och privatpersoner. Skillnaden mot ett biluthyrningsföretag är att bilpoolen kan tillhandahålla bilar nära användarna, som själva sköter bokning och hämtning av bilarna. Den kommersiella bilpoolen tar hand om allt utom att tanka. Du betalar en fast avgift för att ha tillgång till poolens bilar och en rörlig avgift när du använder bilen.

När en förening driver en bilpool kan exempelvis ett antal hushåll gå samman och dela på de fasta kostnaderna och vissa arbetsuppgifter kopplade till bilarna, så som biltvätt, byte av däck och annan service. Inom föreningen bör det också finnas ett gemensamt boknings- och betalningssystem som administreras av någon i föreningen.

Kommunala bilpooler

I en del kommuner kan invånarna använda den kommunala bilpoolen under kvällar och helger.

Senast uppdaterad: 2019-01-10

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like