Villa med solceller i Täby

Familjen Torssell i Täby har haft egen elproduktion sedan 2012. Deras solcellsanläggning på nästan 70 kvm levererar ca 8 500 kWh per år.

Snabb fakta

Installerad effekt:10 kW
Area:68 m2
Årlig produktion:8500 kWh (mätt)
Materialkostnad:150 000 kr *
*Innan bidrag på 45 %. Installationen gjorde de själva.

Familjen berättar mer

Vi ställde några frågor kring familjen Torssells erfarenheter med solceller.

Varför valde ni solenergi?

Miljövänlig energi, intresse för tekniken.

Är ni nöjda med anläggningen?

Ja

Vad är det positiva med solceller?

”Egen” närproducerad el, litet servicebehov, inga ljudolägenheter.

Vad har varit mindre bra?

Ingen eller mycket liten elproduktion under vinterhalvåret oktober-februari.

Vad vill ni berätta för andra som är i ”solenergitankar”?

Energiproduktionen är som störst när ”behovet” i en normal villa är som lägst, dvs. dagtid under vår/sommar. Batterier, ackumulatortank eller liknande är bra för att kunna ”spara” energin.

På en skala 1-10, hur var processen från ax till limpa?

3-4

Något mer ni vill tillägga?

Den el som man själv inte förbrukar köper vissa elhandelsbolag. Det pris man får är Nordbörsens spotpris och det är väldigt lågt i jämförelse med vad det kostar att köpa el med påslagna skatter. En s.k. kvittning av producerad/förbrukad energi istället vore mycket positivt, vilket finns i andra länder men ej i Sverige.

Är du också intresserad av solceller?

På vår sida om solenergi i småhus kan du läsa mer om både solceller och solfångare.