Villa med solceller i Botkyrka

Familjen Salomon från Botkyrka har haft egen elproduktion sedan 2013. Deras solceller täcker 50 m2 av taket och producerar hela 7500 kWh per år.

Snabb fakta

Installerad effekt:7,35 kW
Area:50 m2
Årlig produktion:7500 kWh (mätt)
Totalkostnad:193 000 kr *
*Innan bidrag på 45 %

Familjen Salomon berättar

Vi ställde några frågor kring varför familjen Salomon satsade på solceller.

Varför valde ni solceller?

Både ur miljö- och ekonomiaspekten, främst miljön.

Är ni nöjda med anläggningen?

Jättenöjda.

Vad är det positiva med solceller/solfångare?

Miljöaspekten, det är vid många små beslut som det kan hända något.

Vad har varit mindre bra?

En del av pappersexercisen.

Vad vill du berätta för andra som är i ”solenergitankar”?

Tänk inte för mycket utan kör!

På en skala 1-10 (där 1 är väldigt enkelt och 10
extremt komplicerat) hur var processen från ax
till limpa?

Två.

Något mer du vill lägga till?

Vi har som mål att skapa två plusenergihus med överskottsel till laddhybrid och elbil. Bergvärmepumpen (som försörjer båda husen med kulvert emellan) förbrukar ungefär den energi som solcellerna ger.

Vill du läsa mer om solceller?

På vår sida om solceller i småhus kan du läsa mer om vad som gäller hos dig och hur du kan gå till väga för att installera solceller på ditt tak.