Brf Brunnsviken installerade solceller 2017

Solpaneler i Nationalstadsparken – Bostadsrättsföreningen Brunnsviken med 97 medlemmar i Solna installerade solceller i augusti 2017. Nu fångar 151 solpaneler på tre av föreningens tak solen från tidig soluppgång till solnedgång.

Snabb fakta

Installationsår:2017
Installerad effekt:41,5 kW
Area:257 kvm
Årlig produktion: 35 000 kWh
Totalkostnad:444 000 kr *
* Inklusive investeringsstöd

Ordförande Lars-Åke Hansson initiativtagande

Vi drivs av kraften att göra en aktiv handling för en mer hållbar energiproduktion och en bättre och fossilfri miljö. Det är dessutom en riktigt god affär för föreningen, berättar Lars-Åke Hansson som är ordförande i föreningen och initiativtagare till solcellsanläggningen.

Hur gick ni tillväga, från idé till slutprodukt, när ni skaffade er solcellsanläggning?

Vi började med att bilda en Solgrupp bland våra medlemmar som sedan stödde styrelsens arbete genom hela projektet. Gruppen började med att skissa på vilka tak som var mest lämpliga med utgångspunkten att maximera utfallet och minimera insatserna. Tidigt insåg gruppen därför att även elcentralernas placering var viktig att ta hänsyn till för att kunna placera växelriktare utan att behöva gräva kabel. Sammantaget var därför tre tak åt öster, söder och sydväst bäst. Vi fick in tre offerter som utvärderades och Solgruppen rekommenderade en leverantör för en nyckelfärdig solcellsanläggning.

Hur lång var processen tidsmässigt?

Från Solgruppens första skisser till det att panelerna kopplades in tog det ett år. Själva installationen gjordes på bara några veckor, däremot drog bygglovsprocessen ut på tiden. Det fördröjde oss kraftigt och vi gick miste om några soliga sommarmånader.

Hur använder föreningen den egenproducerade elen?

Vi planerar att täcka 25 procent av föreningens elförbrukning med den egenproducerade elen. Hösten 2018, efter 12 månaders drift, ska vi göra en utvärdering men redan under de 10 första dagarna i augusti förra året kunde vi köra 2 av 3 tvättmaskiner på egen el. När det ligger snö på panelerna så blir det å andra sidan ingen produktion utan då får vi vänta in våren. Alla kan följa produktionen på vår hemsida och på en display i ett av trapphusen. Nästa steg är att installera laddstolpar för elbilar som då kan drivas med helt ren och förnybar el.

Vad är det positiva med solceller?

Föreningen producerar närodlad el och gör också en god vinst. Vi slipper köpa in så mycket el och under soliga dagar säljer vi el. Dessutom säljer vi elcertifikat och får skattereduktion av staten. På 10 år är anläggningen betald och sedan räknar vi med att ha gratis el i 20 år till.

Vad har varit mindre bra?

När vi installerade solceller behövdes bygglov från kommunen (i detta fall Solna stad). Hela bygglovshanteringen var svår och drog ut på tiden. Det skulle ha varit riktigt skönt och underlättat för alla om bygglov inte hade behövts. Övriga kontakter med till exempel länsstyrelsen och Vattenfall har varit smidiga.

Behöver vi bygglov?

Sedan sommaren 2018 behövs inte längre bygglov för solceller som följer takets riktning.