Uppvärmning & Ventilation

Genom rätt injustering av värmesystemet och energieffektiv ventilation kan ert företag spara många kilowattimmar och samtidigt förbättra inomhusmiljön för de anställda.

Minska värmekostnaderna

Normaltemperaturen i kontorsrum ska vara ungefär 20 till 22 grader. Genom att minska inomhustemperaturen med en grad minskar värmekostnaderna med cirka 5 procent. För att ta tillvara på värme från solinstrålning, människor som vistas i lokalen eller teknisk utrustning bör radiatorer ha termostatventiler som reglerar värmen. Värmetillförseln stryps om termostatventilen känner av andra värmekällor, vilket då minskar värmekostnaderna och förhindrar att det blir väldigt varmt i lokalen exempelvis under soliga dagar.

Byggnadens reglerutrustning vid värmecentralen (pannan eller fjärrvärmeundercentralen) bör bytas ut efter 15-20 år för att byggnaden ska få rätt värmeleverans vid olika utomhusklimat.

För att få underlag till egen statistik som kan avslöja energitjuvar bör mätarna för el, vatten, värme eller gas läsas av regelbundet. Helst ska mätarna läsas av månadsvis eller oftare – skriv in det i kalendern för att inte glömma bort eller skaffa ett automatiskt system! För att energianvändningen för uppvärmning under ett år ska vara jämförbar med ett annat år måste den normalårskorrigeras, vilket innebär att hänsyn tas till att utetemperaturen varierar mellan åren. Det finns ett flertal program som enkelt hanterar energistatistiken för en eller flera byggnader.

Se över ventilationen

Kontrollera om det går att minska drifttiderna för ventilationen. Många gånger är ventilationen igång även när ingen vistas i lokalerna, till exempel under natten eller på helger.

Uppgradering av den befintliga värmeåtervinningen i byggnaden är oftast den mest effektiva energieffektiviseringsåtgärden. Det kan exempelvis göras genom att byta ut värmeväxlaren och fläktar i ventilationsaggregatet till nya och mer energieffektiva varianter. Det kan i många fall vara värt att överväga ett byte av hela aggregatet eftersom gamla aggregat ofta är dåligt isolerade och otäta i jämförelse med nya. Bättre värmeåtervinning av inomhusluften bidrar till minskad toppeffekt som i sin tur kan ge lägre fasta kostnader för el eller fjärrvärme.

Senast uppdaterad: 2016-12-08

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like