Uppgradering eller byte av pumpar

Pumpar används för många ändamål: värmepumpar, avloppspumpning, värmeförsörjning i radiator- eller golvvärmekretsar, vattenförsörjning i industriprocesser, kylning av utrustningar med mera. Att ägna lite extra tid åt att undersöka energieffektiviteten i de alternativa pumparna för att välja den med lägst livscykelkostnader är definitivt en lönsam investering.

Om pumpen ska bytas är det rätt tidpunkt att se över andra komponenter i systemet som ger upphov till höga tryckfall, exempelvis filter och batterier.

Varvtalsregleringen är en absolut lämplig lösning för pumpar som har stora flödesvariationer. Förutom att pumpen kräver mindre energi i låga varvtal reduceras dessutom underhållskostnader. Under perioder då pumpen inte behövs kan avstängningen bidra med upp till 30 procent total besparing av el. Det gäller förstås även den mest energieffektiva pumpen. De flesta moderna styr- och reglerutrustningar har en inbyggd funktion för pumpstopp. Pumpstopp installeras antingen genom inkoppling och aktivering av funktionen i befintlig styr- och reglerutrustning eller genom att man skaffar ny styr- och reglerutrustning som har denna funktion.

Den befintliga pumpen kan uppgraderas i prestanda genom exempelvis renovering av pumphjulet i syfte att anpassa det bättre till driftpunkten eller kompositbelägga pumpen så att den får bättre tätningar och lager. Sådana åtgärder kostar oftast mindre än att byta ut hela pumpen. Fördelen är att det befintliga fundamentet, rörsystemet och andra komponenter kan användas i fortsättningen.

En torr motor kännetecknas av att pumphuset och motorn är separerade medan de i en våt motor är i en enda enhet. Pumpar med våt motor är vanligare i mindre fastigheter medan torra pumpar används i större anläggningar.

Energiprestandakrav

  • Automatisk varvtalsreglering
  • Verkningsgrad > 50 % för cirkulationspumpar
  • Effektivitetsindex (EEI) < 0,23 för cirkulationspumpar
  • MEI ≥ 0.70 för vattenpumpar

Kvalitetssäkring

Energimärkning

Senast uppdaterad: 2019-05-24

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like