Solfångare

Solfångare använder solens energi för att värma vatten. Det finns många verksamheter som kan tjäna på att installera solfångare på taken, såsom utomhusbad, campingplatser eller idrottsanläggningar.

En solfångare producerar varmt vatten och består i regel av en plan låda med isolerad botten och en täckskiva av glas eller plast. På senare år har intresset ökat för vakuum­rörsolfångare som består av glasrör där luften har evakuerats. Alla byggnader och anläggningar som har behov av varmvatten under sommaren är utmärkta tillämpningsområden. Oavsett storlek bör en förstudie alltid göras för att undersöka verksamheten och fastighetens förutsättningar. Det är alltid bäst att passa på att undersöka förutsättningarna för solfångare om delar av värmesystemet ändå ska byggas om, uppgraderas eller bytas ut.

Solfångare, bör precis som solceller, placeras skuggfritt och riktat mot söder. Låg vinkel på anläggningen ger mer värme på sommaren och en högre vinkel ger mer värme under vår och höst. Solfångare kostar 2000–6000 kr per m2 beroende på typ. Ett komplett system med varmvattenberedare kostar 25–50 000 kr och 40–80 000 kr för ett system med ackumulatortank. Solfångare har en livslängd på 30–50 år och kräver mycket litet underhåll.

Anläggning för både värme och varmvatten

Solfångare kan användas för att värma vatten till både värme- och varmvattensystem och fungerar utmärkt i kombination med en ved- eller pelletspanna. Då erhålls nära 100 procent förnybar värmeförsörjning och solvärmen kan stå för värme­försörjningen på sommaren när biobränsleanläggningen har lägre verkningsgrad. Med kombinationen värme och varmvatten kallar man solvärme­systemet för ett kombisystem. Solfångaren kopplas då till en ackumulatortank som blir en central del av värmesystemet. Ackumulatortanken kan också utnyttjas av en ved- eller pelletspanna. I ett kombisystem kan 20–30 procent av energin täckas med solens hjälp.

För campingplatser, hotell, semesterbyar eller vandrarhem är solfångare perfekt under sommarmånaderna eftersom det både är högsäsong och solen skiner som mest. Då används anläggningen mest för varmvattenberedning. Under vintern kan solfångarna hjälpa till med att värma dusch- och servicebyggnader. Använd beläggning under högsäsong som underlag för beräkning av anläggningens storlek.

Anläggning för varmvatten

Om direktverkande elvärme används som uppvärmning finns det numera standardiserade varmvatten­system där den gamla elvarmvattenberedaren kan bytas mot en ny med solvärmeslinga, solfångare och drivpaket. I ett varmvattensystem kan ca 50 procent av årsanvändningen av varmvatten värmas via solvärme, beroende på storlek och användning.

Solfångare kan vara en bra investering för idrottsplatser med omklädningsrum och duschar som används mycket under sommarhalvåret. I alla verksamheter där djur eller människor behöver bada eller duscha kan solfångare vara intressanta att installera.

Det finns inget billigare sätt att värma utomhusbassänger än med solfångare. Bassängvattnet värms då oftast direkt i solfångaren, vilket innebär att man måste ha en solfångare som tål klorerat vatten. I de flesta fall är inkopplingen enkel och poolkretsens befintliga utrustning kan användas. En bra tumregel är att solfångsarean ska motsvara minst halva poolarean.

Industrier som använder stora mängder varmvatten även under sommartid har bäst nytta av solfångare. För industrier som stänger ner delar eller hela verksamheten under sommaren minskas effektiviteten av anläggningen drastiskt.

Svensk Solenergi

Svenska solenergiföreningen är en branschförening som representerar den svenska solenergibranschen och de forskningsinstitutioner som verkar inom solenergiområdet. På deras hemsida hittar ni tillverkande och säljande företag av solvärmesystem.

Certifierade installatörer

Det finns en del företag som är certifierade för att installera solvärme. Certifieringen är frivillig och EU-gemensam. Det finns inga krav på dig som konsument att välja en certifierad installatör, det finns dock några fördelar. Till exempel vet en certifierad installatör hur anläggningen bäst ska dimensioneras och eftersom installatören har tredjeparts-validerad kunskap är det större sannolikhet att anläggningen fungerar som den ska.

Du kan hitta certifierade installatörer för solvärmeanläggningar och andra förnybara energisystem via Incerts hemsida.

 

Senast uppdaterad: 2019-09-04

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like