Solenergi

Solens energi kan direkt tas tillvara på två olika sätt. Antingen kan solens strålar omvandlas till el med hjälp av solceller eller till värme med hjälp av solfångare.

Gemensamt för solel och solvärme är att anläggningarna kräver en lämplig placering. För ett bra energiutbyte bör de orienteras från sydost till sydväst (90 graders skillnad) med en lutning som sträcker sig från 15 grader upp till 60 grader från horisontalläget. En hög lutning innebär en högre instrålning då solen står lågt under höst, vinter och vår och en låg lutning innebär en högre instrålning under högsommaren. Det är viktigt att undvika skuggning från exempelvis träd eller andra byggnader.

Bygglov

Solenergianläggningar kräver i vissa fall bygglov. Den 1:a augusti 2018 infördes undantagskriterier för krav på bygglov vilket gjort det lättare att installera. För att uppfylla dessa krav måste anläggningen bland annat följa byggnadens form och får ej monteras på byggnader som anses särskilt värdefulla. En bedömning görs i varje enskilt fall. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun för att få veta mer. Kom ihåg att ett eventuellt bygglov måste beviljas innan installationen genomförs.

 

 

Senast uppdaterad: 2019-03-19

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like