Solceller

Solceller omvandlar solens energi till elektrisk ström. Att producera sin egen el är både miljösmart, enkelt och på lång sikt lönsamt.

Det blir allt vanligare att företag väljer att producera el med solceller för egen användning. I normalfallet räcker den egenproducerade elen endast till en del av det totala årsbehovet. Solcellerna producerar mest el under dagtid och på sommaren och utgör därför endast ett komplement till övrig köpt el. Om anläggningen ansluts till elnätet kan överskottselen matas ut och säljas.

Som företag måste ni betala energiskatt på den el ni säljer. Under 2018 var energiskatten 33,1 öre/kWh. Om företaget har en solcellsanläggning med en installerad toppeffekt som är mindre än 255 kW behöver företaget inte betala energiskatt för den el de producerar och konsumerar själva. Om företaget har en solcellsanläggning som har en installerad toppeffekt på 255 kW eller mer, eller flera solcellsanläggningar som tillsammans har en sammanlagd installerad toppeffekt av 255 kW eller mer ska företaget betala skatt för den el som produceras. Företaget kan göra avdrag på skatten om elen inte matats ut på elnätet, dvs den el som företaget producerar och konsumerar själv kan de göra avdrag för vilket gör att energiskatten då blir 0,5 öre/kWh.

Ett solcellssystem består av en solcellspanel, växelriktare och en ställning som bär panelen. Växelriktaren gör om elen från solcellerna från likström till växelström så att elen går att använda i byggnaden. Livslängden för växelriktaren är kortare än för solcellspanelen och behöver bytas ut efter ca 15 år. I ett fristående system som inte är anslutet till elnätet finns också ett batteri med laddningsregulator.

Hur stor anläggning som behövs beror på hur hög toppeffekt som önskas. En installerad kW tar upp ca 7-8 m2 och producerar runt 950 kWh per år om anläggningen är placerad på en oskuggad yta rakt mot söder med 30-50 graders lutning. En tumregel är att räkna med att priset ligger på ca 15 000 kr per installerad kW. Priserna har de senaste åren sjunkit stadigt och priset per kW blir lägre för större anläggningar. 

Solcellerna kräver väldigt lite underhåll när de väl är installerade. Det som vanligen orsakar problem är fel på växelriktaren. Solcellerna behöver inte rengöras då det regnar mycket i Sverige. De behöver inte heller skottas då snön ofta glider av av sig själv samt att solcellerna producerar förhållandevis lite under snösäsongen. 

Så här går det till

Här är en översiktlig steg för steg-guide för att installera solceller.

  • Börja med att göra en förstudie där ni undersöker lämplig placering och dimensionering utifrån era förutsättningar. Solanläggningen ska särskilt inte skuggas mitt på dagen under mars till oktober. Undersök om ni behöver söka bygglov.
  • Ta kontakt med flera installatörer och säljare och diskutera vilka lösningar som skulle fungera för er. Be även om preliminära offerter.
  • Kontakta elnätsägaren och fråga vad som gäller vid inkoppling av en anläggning. Kontakta ert elhandelsbolag om ni ska sälja eller mata ut elen på nätet.
  • Utvärdera ekonomin, med eller utan bidrag, och räkna på vad som skulle hända om elpriset höjs eller sänks.
  • Skriv ett ordentligt förfrågningsunderlag där ni beskriver vilken sorts anläggning och vilka tjänster ni är intresserade av, som tillgång till produktionsstatistik, underhåll och hantering av elcertifikat.
  • Skicka ut underlaget till flera leverantörer och upprätta ett skriftligt avtal med den leverantör ni väljer, lägg gärna in förseningsvite vid förseningar.
  • Anlita en extern oberoende besiktningsman när installationen är klar.

Svensk Solenergi

Svenska solenergiföreningen är en branschförening som representerar den svenska solenergibranschen och de forskningsinstitutioner som verkar inom solenergiområdet. På deras hemsida hittar ni tillverkande och säljande företag av solcellssystem.

Certiferade installatörer

Det finns en del företag som är certifierade för att installera solceller. Certifieringen är frivillig och EU-gemensam. Det finns inga krav på dig som konsument att välja en certifierad installatör, det finns dock några fördelar. Till exempel vet en certifierad installatör hur anläggningen bäst ska dimensioneras och eftersom installatören har tredjeparts-validerad kunskap är det större sannolikhet att anläggningen fungerar som den ska.

Du kan hitta certifierade installatörer för solcellsanläggningar och andra förnybara energisystem via Incerts hemsida.

Solkartan

Missa inte att undersöka era förutsättningar med hjälp av Solkartan! Här kan ni enkelt se hur mycket solinstrålning som träffar just ert tak och en beräkning på er potentiella elproduktion med en solcellsanläggning.

Senast uppdaterad: 2019-09-04

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like