Miljöstudier - inför en energieffektiv investering

Som litet eller medelstort företag kan ni söka stöd för att göra studier inför energieffektiva investeringar efter att ni gjort en energikartläggning.

Studier inför energieffektiva investeringar

Har du gjort en energikartläggning som visat på åtgärder som kräver investeringar? Små och medelstora företag kan söka stöd för att effektivisera olika delar av verksamheten och sänka företagets energikostnader. Ett krav är att du genomfört en energikartläggning som uppfyller Energimyndighetens kriterier, mer info finns bland länkarna längre ner på sidan.

Med hjälp av stödet ska företaget kunna göra en djupare analys eller studie och därigenom förbereda en investering, antingen genom att finansiera internt arbete eller att köpa in till exempel extern konsult eller utrustning. Små företag med färre än 50 anställda kan få stöd med högst 70 procent av den totala projektkostnaden. Medelstora företag med 50-250 anställda kan få stöd med högst 60 procent av den totala projektkostnaden. Några områden man kan söka stöd för är:

  • Studier inom systematiskt och strukturerat energiarbete
  • Studier inom mätning och synliggörande av energianvändningen
  • Studier inom teknikutveckling och optimering av energianvändningen

Läs mer på Energimyndighetens hemsida.

Mia Simm på Stockholmsregionens energikontor KSL kan vid behov hjälpa till med ansökan.

 

Energikartläggning

Med en energikartläggning får du reda på hur hög företagets energianvändning är, vad energin används till och vilka åtgärder som kan minska era kostnader och miljöpåverkan. Fram till 30 april 2019 gick det att ansöka om ekonomiskt stöd för en energikartläggning. 

 

 

Senast uppdaterad: 2019-11-11

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like