Investeringsstöd till laddstationer

Det finns ett särskilt investeringsstöd som riktar sig till organisationer, företag, kommuner, stiftelser, samfälligheter och föreningar som vill installera laddningspunkter som ska användas av dem själva.

I regeringens vårändringsbudget 2019 finns pengar avsatta till ett nytt stöd till laddstationer som kan sökas av företag, stiftelser och andra organisationer. Stödet gäller laddstationer som används av företaget själva, exempelvis för företagsfordon eller på personalparkering. Tidigare ingick detta typ av stöd i Klimatklivet, men nu finns ett särskilt stöd där ansökan är lite enklare. Ansökan om bidrag kan lämnas in efter att installationen utförts dock inom sex månader från det att installationen är färdig. Bidraget gäller laddpunkter som installeras tidigast 2019-07-15. Bidraget kommer ges som ett engångsbelopp och motsvara högst 50 procent av kostnaderna, men högst 15 000 kr per laddpunkt.

Det går även att söka stöd för publika laddstationer genom Klimatklivet.

Stöden söks via Naturvårdsverket, mer information finns på deras hemsida.

 

Senast uppdaterad: 2019-10-30

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like