Fönsterbyte

Att släppa in dagsljus och skapa genomsikt har varit de ursprungliga funktionerna för ett fönster, samtidigt som det skulle inte ge avkall på klimatskärmens funktion nämligen skydd mot väder och vind.

Vid byte av fönster finns det flera aspekter att beakta såsom dagsljusinsläpp, solvärmeinsläpp, värmeisoleringsförmåga, lufttäthet, regntäthet, ljudisolering, inbrottssäkerhet, brandisolering, underhåll, kvalitetsmärkning och arkitektur.

Fönster med bättre värmeisolering och lufttäthet förbättrar komforten i rummet. Kallraset vid fönstret minskar för att själva fönsterytan är varmare hos ett energieffektivt fönster samt att nya fönster oftast är tätare. Detta leder till att det går att nå samma komfort med lägre inomhustemperatur.

Solvärmeinsläpp

För att förhindra övertemperatur under varma perioder, minska bländning, blekning av möbler och samtidigt kunna utnyttja gratisvärmen och dagsljuset under kallare och mörkare perioder använder man solskydd. Solskyddet gör att glaset bli tonade och utestänger därmed värmen i lika hög grad som ljuset.

G-värdet anger hur stor del av solens värmestrålning som passerar genom glaset. Det är ett mått på solens bidrag till husets uppvärmning och är ett viktigt värde att kolla upp när man ska byta fönster.

Energiprestandakrav

 • G-värde > 50 % för byggnader utan aktiv kyla
 • G-värde < 50 % för byggnader med aktiv kyla med annat solskydd utöver det i glaset
 • G-värde < 30 % för byggnader med aktiv kyla utan annat solskydd utöver det i glaset

Dagsljusinsläpp

När dagsljuset träffar ett fönster passerar större delen av ljuset genom fönstrets glas, en mindre del stannar i glaset (det absorberas) och ytterligare en mindre del reflekteras och studsar tillbaka ut. Ett 2-glasfönster släpper igenom ca 80 procent av dagsljuset medan ett 3-glasfönster släpper igenom ca 75 procent. Dagsljusbelysningen i ett rum anses vara god om belysningsstyrkan är tillräcklig och om ljuset är relativt bländfritt. Dagsljusinsläpp och solvärmeinsläpp är två aspekter som oftast ställs mot varandra. Det är oftast önskvärt att glasen släppte in ljuset men inte värmen i rummet när värmen inte behövs i rummet, vilket är omöjligt fysikaliskt.

LT-värde anger hur stor del av ljuset som passerar genom glaset. För höga LT-värden på arbetsplatser med datorer kan ibland orsaka bländning.

Energiprestandakrav

 • LT-värde > 65 %
 • Andel glas av fönstrets yta > 65 %
 • Andel fönster i fasad mot väst, syd och ost 20-25 %
 • Andel fönster i fasad mot norr < 15 %

Värmeisolering

Ett fönster brukar kallas för fasadens svaga länk sett ur värmeisolering. Fönstrets värmeisolering är ungefär 5 gånger sämre än ytterväggens värmeisolering. Därför är det av större betydelse att byta till energieffektiva fönster i lokaler med större fönsterareor i fasaden. Lönsamhetskalkyler visar att investeringskostnaden för fönsterbytet oftast återbetalas inom fönstrets livslängd, vilket innebär en lönsam investering.

U-värdet är ett mått på hur väl ett fönsters isoleringsförmåga är. Ju lägre U-värde, desto bättre isolering. Ψ-värdet anger köldbryggor där ju lägre värde, desto bättre isolering.

Energiprestandakrav

 • Ψmontage ≤ 0,005 W/m, K
 • U-värde (inkl. karm) < 1,0 W/m², K
 • Karmen överisoleras vid montage
 • Fönstret ska monteras på den varma sidan av väggen

Lufttäthet

Luften kan pysa ut eller in genom otätheter beroende på tryckförhållanden i byggnaden. Luftströmmar utåt medför risker för fuktskador medan luftströmmar inåt försämrar inneklimatet på grund av att luften är icke-filtrerat och icke-tempererat. Därför är det av stor betydelse att fönstret är helt lufttät samt monteringen av det utförs helt lufttät. I byggnader som är ventilerade med självdrag eller frånluft är det viktigt att skapa nya luftintag eftersom otätheterna runt fönstret har förmodligen fungerat som luftintag tidigare.

Energiprestandakrav

 • Luftläckage vid referenstryck 100 Pa: < 1 m3/h, m2 fönsterarea

Kvalitetssäkring

Använd certifierade fönster:

 • P-märkt, se SP:s hemsida
 • EQ-märkt, se EQ Fönsters hemsida
 • Passivhuscertifierat, se Passiv Haus Instituts hemsida

Senast uppdaterad: 2016-06-20

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

 • Posted on: 2019-06-28
 • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like