Energieffektivisering av hyresbostäder

Fastighetsägare i områden med socioekonomiska utmaningar kan snart söka stöd för renovering och energieffektivisering av hyresbostäder.

Regeringen har beslutat om ett stöd till fastighetsägare som renoverar och energieffektiviserar hyresbostäder i områden med socioekonomiska utmaningar. Stödet omfattar totalt 800 miljoner kronor för 2016. 

Stödet delas upp i två delar, en del för renovering och en del för energieffektivisering. Stödet för energieffektivisering lämnas till byggnader som har en energianvändning på 130 kWh per m(Atemp) eller mer. För att få stödet ska energieffektiviseringsåtgärderna leda till att byggnadens energianvändning sänks med minst 20 procent.

Stödet kan sökas från och med den 1 oktober 2016. Ansökan skickas in till länsstyrelsen. Stöd kan inte lämnas till åtgärder som påbörjats innan ansökan inkommit till länsstyrelsen.

Läs mer om stödet och dess riktlinjer på Boverkets hemsida.

Senast uppdaterad: 2016-08-15

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like