Energieffektiv utrustning

Inköpskostnaden för apparater och utrustning som drivs av el, så som pumpar, kompressorer och fläktar, kan utgöra så lite som 10 procent av totalkostnaden under utrustningens livslängd. Resterande 90 procent är i huvudsak elkostnader. Därför är det viktigt att välja så effektiv utrustning som möjligt och att se investeringen ur ett livcykelkostnadsperspektiv.

På Upphandlingsmyndighetens hemsida finns färdiga Excelblad som kan användas för att beräkna livcykelkostnader (LCC) för flera olika produkter.

Varvtalsstyrning av elmotorer för exempelvis pumpar och fläktar kan sänka elanvändningen med upp till 70 procent. Med hjälp av varvtalsreglering kan effekt- och elbehovet varieras efter skiftande behov. Mindre än en tiondel av alla installerade elmotorer är varvtalsreglerade idag!

För tryckluft är det viktigt att systemet är tätt. Det är inte ovanligt med 20-50 procent av luftbehovet i läckage, vilket såklart orsakar stora energiförluster. Därför är regelbundna läckagekontroller att rekommendera.  

Energieffektiv utrustning kan i vissa fall leda till ett ökat värmebehov och i andra fall leda till ett minskat kyl- och värmebehov i lokalerna. Detta eftersom energieffektiv utrustning i större utsträckning använder energin till utrustningens syfte och har mindre förluster i form av värme.

Energieffektivisera belysningen

Belysning är ett område där det oftast är enkelt och lönsamt att energieffektivisera. Det finns stora energivinster att göra i offentliga lokaler, företagslokaler och i industrin. Ett kontor kan ofta minska sin elanvändning för belysning med 30-40 procent, butiker 30-50 procent och upp till 60 procent i industrier.

Belysningens elanvändning kan minskas genom att välja energieffektiva ljuskällor, installera tekniska styrsystem som närvarostyrning eller genom att sektionera lokalen. Börja med att ta reda på om all belysning gör nytta. Ibland sitter överflödig belysning kvar i lokaler som har fått ny typ av verksamhet. I exempelvis lagerutrymmen kan kartonger på pallställningar helt skymma belysningen och i lokaler med dagsljus behöver belysningen ibland inte vara tänd alls. Tomma lokaler behöver inget ljus. I konferensrum och personalmatsalar är belysningen ofta tänd trots att ingen är där. Installation av närvarogivare, tidur eller beteendeförändringar hos de anställda kan sänka elanvändningen kraftigt.

Det är bra att göra LCC-beräkningar vid installation av ny belysning för att få en bra bild över installations-, drifts- och underhållskostnader under hela lampans livslängd. På Upphandlingsmyndigheten finns kalkylblad att ladda ned för både inomhus- och utomhusbelysning.

Senast uppdaterad: 2018-06-04

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like