Coacher för energi och klimat

Vill du ha hjälp att effektivisera ditt företags energianvändning? Låt en coach hjälpa dig på vägen!

Genom att delta i coachningsprogrammet får ditt företag hjälp med att sänka energikostnaderna, förbättra lönsamheten och minska klimatpåverkan. Ni blir del av en nationell satsning och deltar i nätverk med andra företag för att få inspiration och utbyta erfarenheter.

Coachningsprogrammet finansieras av EU och kombinerar coachning och erfarenhetsutbyte för att ge ditt företag goda möjligheter att effektivisera energianvändningen.

Programmet pågår till och med 2019 och är särskilt riktat till små och medelstora företag med en årlig energianvändning under 300 000 kilowattimmar.

Hur går det till?

En energicoach besöker ditt företag och gör en genomgång av företagets energianvändning och ger individuell coachning. Ni får förslag på åtgärder som minskar energianvändningen utan stora investeringar och hur ni kan sänka kostnader för till exempel el och värme. Coacherna har sedan löpande kontakt med ditt företag och stödjer dig i arbetet med att genomföra de åtgärder ni diskuterat.

Deltagandet är avgiftsfritt - det enda som krävs är företagets egen tid och engagemang.

Anmäl dig till coachningsprogrammet

Kontakta din lokala energicoach:

Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Tyresö kommuner:

Emma Moberg: emma.moberg@huddinge.se, 08-535 311 77

Linda Strindevall: linda.strindevall@huddinge.se, 08-535 363 03 

Maria Fredlund: maria.fredlund@huddinge.se, 08-535 365 36

 

Järfälla, Solna, Sollentuna, Stockholm och Sundbyberg kommuner:

Mira Gartz: mira.gartz@sundbyberg.se, 08-706 80 12

Inger Gjesdahl: inger.gjesdahl@stockholm.se, 08-508 287 23

Olof Kallstenius: olof.kallstenius@stockholm.se, 08-508 287 31

 

Senast uppdaterad: 2018-09-21

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like