Byte av belysningsarmatur eller ljuskälla

Energieffektiv är den belysning som med minst energi ger rätt belysning för aktuell synuppgift!

Ljustekniska begrepp

 • Ljusflöde: Den mängd ljus som strålar från en ljuskälla och mäts i lumen (lm)
 • Belysningsstyrka: Anger hur mycket ljus som träffar en yta och mäts i lux (lm/m²)
 • Luminans: Anger hur mycket ljus som reflekteras från en yta i en bestämd riktning och mäts i candela/m².
 • Flimmer: Vissa typer av belysning som lysrör, kompaktlysrör och lågenergilampor behöver ett driftdon för att kunna kopplas in i nätet. Ljusflödet varierar med ändring av frekvensen på nätet i konventionella driftdon det vill säga ljuskällan tänds och släcks 100 gånger per sekund vid 50 Hz. För att en flimmerfri belysning används elektriska högfrekvensdon så kallade HF-don. HF-don omvandlar 50 Hz till 30-120 kHz. Det har även andra fördelar såsom högre ljusutbyte, lägre effektförluster, snabbar tändning, mindre störande egenljud.
 • Färgtemperatur och färgåtervinning: Färgtemperatur beskriver ljuskällans ”ljusfärg” som anges i kelvin. Ju högre värde desto kallare ljus. Olika människor föredrar olika färgtemperaturer. I Svenska arbetslokaler är så kallat varmvitt ljus vanligast. Det är viktigt att inte blanda olika färgtemperaturer i samma lokal. Färgåtervinning anger hur väl en ljuskälla återger färger och anges i Ra-index. Dagsljus har den bästa Ra-index=100. Ett riktvärde på god färgåtervinning är Ra-index > 80

Armatur

En armaturs effektivitet anges av fabrikanterna som en armaturverkningsgrad. Armaturer utrustade med reflektor med nedljus och asymmetrisk ljusdistribution har en hög effektivitet på ca 95 procent. En armatur med en opal kupa och runtlysande ljusdistribution har lägre effektivitet på ca 60 procent. Effektiviteten för särskilda opaka material har ökat de senaste två åren med hjälp av ny teknik kallat mikroprismor och effektiviteten för dessa är ca 80 procent. De finns för både LED- och lysrörsarmaturer. Utvecklingen av mikroprismor har skyndats på i utvecklingen av LED-armaturer.

Ljuskällor

När man jämför ljuskällor bör man använda ljuskällans ljusflöde och tillförd effekt i enheten lm/W, färgåtervinningen i RA-index och livslängden i timmar.

Reglering

Att spara energi i en belysningsanläggning handlar inte bara om att använda rätt ljuskällor och armaturer. Det är också en fråga om att utnyttja ljuset när det verkligen behövs. Det går att spara mycket energi genom att reglera och styra belysningen. Regleringen kan ske på olika sätt. Det vanligaste sättet att reglera belysningen är att dela in anläggningen i olika zoner med hänsyn till dagsljusinsläpp och utnyttjandetid så att armaturerna kan tändas och släckas allt efter behov. Styrningen av tändningen och släckningen i olika zoner kan ske med hjälp av en klocka eller en styrdator som programmeras in efter tid och behov. Tändningen och släckningen kan även ske genom IR-detektorer eller rörelsedetektorer. Regleringen av ljuset efter behov kan ske med hjälp av fotoceller eller ljusdetektorer. Det kan ske helt steglös så att den artificiella belysningen kan komplettera dagsljuset nästan exakt med den styrkan som behövs i rummet för god ljusmiljö.

Energiprestandakrav

LENI-tal (Lighting Energy Numeric Indicator) per byggnad/del av byggnad:

- Cellkontor      

 • < 20 kWh/m² och år utan styrning
 •  < 16 kWh/m² och år med styrning

- Storkontor     

 • < 25 kWh/m² och år utan styrning
 • < 22,5 kWh/m² och år med styrning

- Klassrum         

 • < 25 kWh/m² och år utan styrning
 • < 21,4 kWh/m² och år med styrning

- Butik

 • < 20 kWh/m² och år

- Patientrum    

 • < 35 kWh/m² och år utan styrning
 • < 26,3 kWh/m² och år med styrning

- Sporthall      

 • < 56 kWh/m² och år utan styrning
 • < 47 kWh/m² och år med styrning

- Omklädningsrum

 • < 16 kWh/m² och år utan styrning
 • < 11,2 kWh/m² och år med styrning

Kvalitetssäkring

Energimärkning > A-klass

Senast uppdaterad: 2019-05-29

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

 • Posted on: 2019-06-28
 • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like