Används elen på rätt sätt?

För att minska elanvändningen bör ert företag börja med att se över att utrustning, apparater och maskiner är dimensionerade för fastighetens behov och den verksamhet som bedrivs idag.

Ta exempelvis reda på om det har skett några ändringar som påverkat driften sedan systemet installerades. Se även till att det finns rutiner för underhåll och uppföljning av utrustningen. Nedsmutsade filter eller värmeöverförande ytor i ventilationssystem gör till exempel att den blir mindre effektiv. Genom att planera och följa upp driften kan även effekttoppar undvikas och effektbehovet minskas.

I industrier eller verkstäder är det intressant att ta reda på om det finns maskiner och utrustning som är i drift även när produktionen inte är igång. Det kan göras med hjälp av nattvandring eller genom att följa upp elanvändningen för att se hur den varierar över tiden (dygn, vecka, år). Uppföljningar av elanvändningen kan fås från nätleverantören av elen.

Gör en nattvandring

Genom att gå en nattvandring i lokalerna, när ingen verksamhet pågår, kan ni upptäcka utrustning som är igång helt i onödan, t.ex. fläktar, ventilation, datorer, kompressorer och belysning. Hur mycket el som används under natten bör alltså kontrolleras! Om du har en modern elmätare kontrollera först med ditt elbolag (nätägaren) om de har mätning med timvis avläsning. Då kan du ofta få en tabell eller kurva över dygnets elanvändning. Det är också intressant att se elanvändningen över en helg. Om du inte kan få informationen från elbolaget kan du läsa av din elmätare under ett normalt dygn, exempelvis:

  1. När produktionen/arbetet slutar på kvällen.
  2. När ventilationen stängs av eller går ner på halvfart (styrs normalt av tidur).
  3. När belysningen stängs av.
  4. När belysningen tänds på morgonen.
  5. När ventilation startar på morgonen.
  6. När produktionen/arbetet startar på kvällen.
  7. Före och efter lunchrasten.

Information och utbildning

En stor del av elanvändningen kan minskas genom att uppmärksamma de ”mjuka” åtgärderna, som förändrade attityder, beteenden och rutiner. Det är inte ovanligt att belysning, datorer, spisar eller maskiner står på i onödan för att ingen känner ansvar över att stänga av eller släcka ned. Genom att personalen får utbildning och tar fram nya rutiner kan stora el- och kostnadsminskningar göras. För att detta ska få bra genomslagskraft behöver dessa åtgärder och nya rutiner vara väl förankrade i företagsledningen. Det är inte bara de tekniska åtgärderna som leder till minskade energikostnader!

Senast uppdaterad: 2016-12-12

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like