Företag

Vet du vad energin används till på ditt företag och hur stora energikostnaderna är? Genom att göra en enkel och översiktlig energiöversyn eller en mer genomgående energikartläggning kan ni ofta identifiera flera kostnadseffektiva åtgärder som kan spara energi.

Mindre företag har oftast ingen utpekad personal som ansvarar för energifrågorna. Det kan därför vara svårt att få en bild av vad som går att göra för att minska energianvändningen. Ett bra första steg är att göra en energikartläggning. Då får ni reda på hur mycket energi som används i de olika delarna av verksam­heten. Samtidigt är det bra att undersöka hur personalen upplever inomhusklimatet, eftersom det är en viktig parameter att ha i åtanke vid en översyn av ventilations- och värmesystemen. Ett bra inomhusklimat och låga energikostnader hänger ofta ihop. Ett exempel på detta är kallras vid fönster som vi upplever som drag. Används istället energieffektiva fönster försvinner draget och både inomhusklimatet och energianvändningen förbättras.

Nästa steg är att göra en energiplan och sätta upp tydliga mål. Om det är möjligt är det bra att följa upp energianvändningen varje månad. På så sätt får ni direkt information om hur verksamheten fungerar och kan upptäcka avvikelser, samtidigt som ni har ett underlag för att se resultat efter olika förändringar och energisparande åtgärder.

Vad gör energirådgivningen?

Energirådgivningens företagsinformation vänder sig till företag med mindre än 250 anställda. I första hand ger vi råd per telefon, men i de flesta kommuner kan vi även erbjuda ett energirådgivningsbesök. Vid ett sådant besök går vi igenom er energianvändning på ett övergripande plan och letar efter enkla och kostnadseffektiva åtgärder för att minska er energianvändning. Ett sådant besök är inte lika ingående som en energikartläggning.

Senast uppdaterad: 2019-05-23

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like