Fixa laddplats - Steg för steg

Allt fler småhusägare installerar laddplatser för elbilar. Den bästa laddplatsen är bilens ordinarie parkeringsplats. Att ladda vid hemmet är enkelt och bekvämt.

Snabba fakta

Att ladda ett batteri kostar 2,5 kr per mil som ska laddas.
Elen till en genomsnittlig elbil kostar ca 4 000 kr per år.
Laddbox, inklusive installation, kostar ca 12 000 till 20 000 kr. Laddstolpar som kräver markarbete kostar upp till 50 000 kr.

Hur man installerar laddplats

I denna guide får du hjälp steg för steg med vad du bör tänka på vid inköp och installation av laddplatser med normalladdning till småhus.

Förutom steg för steg guiden har vi även sammanställt information om laddplatser och svarat på de vanligaste frågorna som uppstår kring laddplatser. Mer om det kan du läsa på vår sida Ladda din elbil hemma.

 

1. Undersök förutsättningar
2. Välj typ av laddutrustning
3. Beställ laddutrustning och arbete
4. Utnyttja skattereduktionen för grön teknik

1. Undersök förutsättningar

För småhusägare med eget garage, carport eller parkering intill husvägg är det ofta lätt att fixa laddplats. Det som behövs är framdragen el och en laddbox. Billigast är en laddbox på väggen i ett garage eller utomhus. En laddstolpe kräver oftast markarbeten och kan bli dyrare.

Kontakta minst två leverantörer av laddutrustning och begär offerter på helhetslösning, laddbox/laddstolpe och installation. Be gärna om och referenser till tidigare installationer som leverantören har utfört. Utvecklingen av tjänster går snabbt, vissa leverantörer erbjuder service och support, andra erbjuder betallösningar som även fungerar på publika laddplatser.

Leverantören säkerställer att det finns utrymme för en laddplats på den befintliga säkringsstorleken. Om det inte gör det behöver ni höja er säkring eller köpa en utrustning med lastbalansering (ser till att laddning sker när energianvändningen i hemmet är låg). Leverantören säkerställer också att ledningen tål en ökad belastning i form av ett större strömuttag under en längre tid.

Ur säkerhets¬synpunkt är det inte rekommenderat att regelbundet ladda ett fordon i ett vanligt jordat eluttag då det ökar risk för brand.

1. Undersök förutsättningar
2. Välj typ av laddutrustning
3. Beställ laddutrustning och arbete
4. Utnyttja skattereduktionen för grön teknik

2. Välj typ av laddutrustning

Beroende på hur hög laddeffekt en laddstation har kommer det att ta olika lång tid att ladda en elbil. En hög effekt innebär en kortare laddtid (snabb¬laddning) och en låg effekt innebär en längre laddtid för samma energi¬mängd (normalladdning). Högre laddningseffekter innebär även större belastning och krav på den elektriska infrastrukturen.

Normalladdning (3,7 kW–≤ 11 kW) är den vanligaste typen och passar bra på platser där bilen står parkerad under en längre tid, som i hemmet. Det finns laddutrustning som erbjuder snabbare laddning, fundera på vilket behov du har och befintlig kapacitet i fastigheten.

Med normalladdning laddas ett tomt elbilsbatteri fullt på ungefär 8-25 timmar, beroende på batteriets storlek och tillgänglig effekt. I de flesta fall laddas minst 2 mil per timme. Kom ihåg att bilen sällan är helt urladdad, det är alltså inte så ofta en bil behöver stå hela tiden det tar för att ladda fullt. Det går åt ca 1,5 kWh per mils körning. Det ger en elkostnad på ca 2,5 kr per mil eller ca 4 000 kr per år för en genomsnittsbil (i drivmedelskostnad) per år vid hemmaladdning.

En tumregel att utgå från är att 230 V (1-fas) 16 A ger ungefär 2 mils körning per laddtimme och 400 V (3-fas) 16 A ger ungefär 5 mils körning per laddtimme. Dessa siffror kan dock variera beroende på bil och körsätt. Många nya elbilar kan ta emot 400 V (3-fas) 16 A medan laddhybrider ofta bara kan ta emot 230 V (1-fas) 16 A.

Laddstationen kan ha en fast kabel eller bestå av ett uttag där man själv får ha med sig kabeln. Uttag av Typ 2 förekommer i europeiska bilar men är nu standard i alla nya elbilsmodeller. Typ 1 förekommer i huvudsak i asiatiska elbilar. En laddstation för normalladdning har säkerhetsnivå Mode 3 som är standarden inom EU.

Kommunikation och säkerhet
Laddkabelns kontakter är till för att ansluta elbilen för laddning men också för att skicka och ta emot information mellan laddutrustning och elbil. Kontakten är jordad och låser elbilen så att den inte kan starta under laddningen. Laddstationen kommunicerar med en styrenhet i bilen om batteriets tillstånd och temperatur. Det är viktigt att installera en personskyddsbrytare (kombination av jordfelsbrytare och dvärgbrytare) per laddpunkt om det inte finns inbyggt. Enligt svensk standard måste din laddare ha jordfelsbrytare Typ B eller Typ A i kombination med DC övervakning som brytare vid 6 mA. Installera gärna en MID-godkänd elmätare till laddboxen. För att kunna nyttja skattereduktionen för grön teknik ska laddpunkten vara förbered för elmätning och debitering, och uttaget ska vara av Typ 2 eller Typ Combo 2.

Uppkopplad laddning
Några tillverkare av laddutrustning erbjuder uppkopplingsmöjlighet. Det kan ske genom Ethernet, Ethernet över Elnät (slipper kabel) eller Wi-Fi. Med hjälp av uppkoppling kan du enkelt koppla upp laddutrustningen mot ditt hemmanätverk och därigenom starta och stoppa laddningen via exempelvis din mobiltelefon – eller tidsbestämma laddningen så att du alltid laddar nattetid. Den uppkopplade laddutrustningen möjliggör också att du alltid kan se att bilen laddar som den ska, oavsett var du är, och du kan få ett meddelande om laddningen avbryts eller något annat går fel.

Detta är också bra att tänka på vid val av laddutrustning
Är det enkelt att ladda? Laddaren ska tydligt visa om den funderar och när den är i drift eller inte. Fundera också på om det finns tillräckligt med plats vid parkeringen för laddutrustningen och om ni kommer vara i behov av att styra laddeffekten beroende på eltillgång, tariff och så vidare. För att endast behöriga ska få tillgång till att ladda kan olika identifikationslösningar användas, t.ex. app, nyckel eller RFID-bricka.

Vad kommer det att kosta? Priset på en laddbox i ett garage är ca 5 000 - 12 000 kr och installationen ca 2 000 - 10 000 kr. Laddstolpar som kräver markarbete blir ofta dyrare, totalkostnaden kan då bli upp till 50 000 kr. Ta även reda på om det tillkommer några löpande kostnader eller tidsbegränsningar i online funktionalitet. Jämför offerter och titta på vad som ingår i priset, till exempel montering, garanti, service och uppkoppling. Glöm inte att undersöka om bygglov behövs i er kommun, vanligtvis gör det inte det.

Utrustningen ska klara temperaturer fån -25 grader till +30 grader, och luftfuktighet från 5 % till 95 %, IP 55. Kommunikation (uppkopplad eller ej för iden¬tifikation och övervakning av laddstationen) bör vara Ethernet, GPRS, 3G eller 4G och kommunikations protokoll för laddare OCPP 1.6.

1. Undersök förutsättningar
2. Välj typ av laddutrustning
3. Beställ laddutrustning och arbete
4. Utnyttja skattereduktionen för grön teknik

3. Beställ laddutrustning och arbete

Teckna avtal med den leverantör som passar dig bäst. Kontrollera att leverantören har F-skattesedel och är registrerad hos Elsäkerhetsverket.

När du har valt laddutrustning och leverantör kan installationen börja. Ledningsdragning och installation ska utföras av fackman. Driftssättning och slutbesiktning utförs av leverantören.

1. Undersök förutsättningar
2. Välj typ av laddutrustning
3. Beställ laddutrustning och arbete
4. Utnyttja skattereduktionen för grön teknik

4. Utnyttja skattereduktionen för grön teknik

Från 1 januari 2021 kan du som installerar en laddplats utnyttja skattereduktionen för grön teknik. Skattereduktionen är 50 % av arbets- och materialkostnaden vid installation av en laddplats. Du får avdraget direkt på fakturan från installatören.

Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000kr per person och år. För att kunna ta del av skattereduktionen måste du äga bostaden där installationen utförs och du ska ha skattereduktion kvar att utnyttja. Tänk på att du måste ha betalat tillräckligt med skatt under året för att kunna utnyttja hela skattereduktionen.

Skattereduktionen för grön teknik påverkar inte summan för de eventuella skattereduktioner du gör i samband med rut- och rotavdrag. Du kan alltså utnyttja hela avdraget för grön teknik och hela rut- och rotavdraget förutsatt att du betalat tillräckligt med skatt under året. På Skatteverkets hemsida kan du räkna ut hur mycket skattereduktion du kan få.

För att ha rätt till skattereduktionen ska installationen vara utförd och betald tidigast 1 januari 2021. Läs mer på www.skatteverket.se