Fixa laddplats - Steg för steg

Allt fler bostadsrättsföreningar installerar laddplatser för elbilar. Den bästa laddplatsen är bilens ordinarie parkeringsplats. Att ladda vid hemmet är enkelt och bekvämt.

Snabba fakta

Att ladda ett batteri kostar ca 2,5 kr per mil som ska laddas. I genomsnitt koster elen till en elbil ca 4 000 kr per år.
Laddboxar, inklusive installation, kostar ca 12 000- 20 000 kr. Laddstolpar som kräver markarbete kostar upp till 50 000 kr.
Tänk på att den totala kostnaden för laddning blir högre om fastighetens säkring behöver höjas.

Hur man installerar laddplats

I denna guide beskrivs steg för steg vad bostadsrättsföreningen bör tänka på vid inköp och installation av laddplatser med normalladdning.  Normalladdning är den vanligaste typen av laddning som också ger möjlighet att ladda många bilar utan dyra investeringar i elnätet.

Vi har även tagit fram flera mallar som stöd för er förening, ett Exempel på intresseundersökning i BRFen, en Offertsvarsmall och ett exempel på Exempel på motion till BRF-stämma – laddplats, som kan underlätta i arbetet med att fixa laddplats. Här hittar ni en utskriftsvänlig version av informationen på denna sida, Steg för steg guide – Fixa laddplats i er BRF

Vill ni läsa mer om laddplatser och läsa vanliga frågor och svar hittar ni mer information på vår sida om att ladda elbilar i BRFen.

 

1. Undersök intresse och förutsättningar
2. Välj typ av laddutrustning
3. Utvärdera offerter
4. Beställ laddutrustning och arbete
5. Följ leverantörens arbete
6. Ansök om ekonomiskt stöd hos Naturvårdsverket

1. Undersök intresse och förutsättningar

Börja med att kartlägga intresset bland de boende. Använda gärna exemplet på intresseundersökning i din BRF. Ta gärna kontakt med andra bostadsrättsföreningar eller förvaltare för att få tips. Kontrollera vem som äger marken (eller till exempel garaget) där ni vill ha laddplatser. Om er bostadsrättsförening inte äger marken måste ni komma överens med markägaren om vem som ska äga laddstationen.

Kontakta leverantörer
Kontakta minst två leverantörer av laddutrustning och begär offerter på helhetslösningar för normalladdning, inklusive drift, underhåll och kringutrustning. Kontrollera att leverantörerna är godkända för F-skatt, registrerade hos Elsäkerhetsverket och har referenser till tidigare uppdrag. Utvecklingen av tjänster går snabbt, vissa leverantörer erbjuder service och support, andra erbjuder betallösningar som även fungerar på publika laddplatser. Tips på vad ni kan fråga om finns i Offertsvarsmall.

Leverantören säkerställer att det finns utrymme för en laddplats på den befintliga säkringsstorleken. Om det inte gör det behöver ni höja er säkring eller köpa en utrustning med lastbalansering som ser till att laddning sker när elanvändningen i fastigheten är låg. Leverantören säkerställer också att ledningen tål en ökad belastning i form av ett större strömuttag under en längre tid. Ur säkerhetssynpunkt är det inte rekommenderat att ladda ett fordon i ett vanligt eluttag eller använda förlängningssladdar.

Prata med styrelsen
Ta upp frågan i styrelsen med preliminärt förslag för antal användare, placering och kostnader.

Investeringen kan fördelas mellan föreningen och användarna på olika sätt:
• Föreningen står för totala kostnaden för laddstation och installation. Föreningens kostnad tas ut genom en höjd parkeringsavgift.
• Användarna betalar för totala kostnaden för laddstation och installation.
• Föreningen köper eller hyr en komplett laddstation med service. Användarna tecknar laddabonnemang direkt med en leverantör av laddstation för att ladda.

Kostnaden för laddningen kan fördelas på olika sätt:
• Föreningen tar betalt för den faktiska elanvändningen i kWh eller lägger på en schablonkostnad för elen på parkeringsavgiften. EU har beslutat att kostnaden för laddning ska vara rimlig. Det innebär att avgiftspåslaget för en laddplats inte får vara orimligt hög.
• Elbilsägaren tecknar ett eget elnätsabonnemang och elavtal och betalar då elkostnaden direkt till elleverantören. Då behövs en laddstolpe/ laddbox per elbilsplats.
• Om föreningen köper eller hyr en komplett laddlösning, faktureras användarna via ett laddabonnemang.

Observera!
Från januari 2020 behöver el, vatten och gas som inte ingår i avgiften och istället debiteras efter förbrukning beläggas med moms. Detta innefattar även föreningar som fixar laddplatser och debiterar de boende för den faktiska el som använts vid en laddplats. Föreningen kan behöva momsregistreras. Om det totala värdet som debiteras för hyror och el i en förening understiger 30 000 kr under ett år kan föreningen dock bli momsbefriade för sin debitering av el. Generellt överstiger en bostadsrättsförening denna gräns. Läs mer hos Fastighetsägarna eller kontakta Skatteverket för att få mer information om hur detta påverkar er.

1. Undersök intresse och förutsättningar
2. Välj typ av laddutrustning
3. Utvärdera offerter
4. Beställ laddutrustning och arbete
5. Följ leverantörens arbete
6. Ansök om ekonomiskt stöd hos Naturvårdsverket

2. Välj typ av laddutrustning

Beroende på hur hög laddeffekt en laddstation har kommer det ta olika lång tid att ladda en elbil. En hög effekt innebär en kortare laddtid (snabbladdning) och en låg effekt innebär en längre laddtid för samma energimängd (normalladdning). Högre laddningseffekter innebär även större belastning och krav på den elektriska infrastrukturen. Normalladdning (3,7 kW ≤ 11 kW) är den vanligaste typen och passar bra på platser där bilen står parkerad under en längre tid, som i hemmet.

Att ladda bilen
Med normalladdning laddas ett tomt elbilsbatteri fullt på ungefär 8-25 timmar, beroende på batteriets storlek och tillgänglig effekt. Kom ihåg att bilen sällan är helt urladdad, det är alltså inte så ofta en bil behöver stå 8-25 timmar för att ladda fullt. En tumregel att utgå från är att 230 V (1-fas) 16 A ger ungefär 2 mils körning per laddtimme och 400 V (3-fas) 16 A ger ungefär 5 mils körning per laddtimme. Dessa siffror kan dock variera beroende på bil och körsätt. Många nya elbilar kan ta emot 400 V (3-fas) 16 A medan laddhybrider ofta bara kan ta emot 230 V (1-fas) 16 A.

Välj typ av laddpunkt
En laddstation är en plats med en eller flera laddpunkter (uttag där det laddbara fordonet laddas) där el kan överföras till ett eller flera fordon. Laddpunkterna kan sitta på en laddbox som sitter fastmonterad på en vägg eller på en stolpe intill till en parkering. Enklast och billigast är oftast en laddbox på väggen i ett garage. För laddstolpar utomhus krävs en nedgrävd kabel vilket innebär mer arbete och högre kostnader. Laddutrustning finns med fast kabel eller med eluttag där bilägaren kopplar in sin egen kabel. Motorvärmare är relativt enkla att ersätta med ladduttag. Välj utrustning som är CE-märkt. Uttag av typ 2 förekommer i europeiska bilar men är nu standard i alla nya elbilsmodeller. Typ 1 förekommer i huvudsak i asiatiska elbilar. En laddstation för normalladdning har säkerhetsnivå Mode 3 som är standarden inom EU.

Kommunikation och säkerhet
Laddkabelns kontakter är till för att ansluta elbilen för laddning men också för att skicka och ta emot information mellan laddutrustning och elbil. Kontakten är jordad och låser elbilen så att den inte kan starta under laddningen. Det är viktigt att installera en personskyddsbrytare (kombination av jordfelsbrytare och dvärgbrytare) per laddpunkt om det inte finns inbyggt. Laddpunkter kan kopplas ihop med styrutrustning med en belastningsvakt för att motverka effekttoppar. Belastningsvakten kontrollerar att rätt mängd ström fördelas mellan fordon och fastighet.

För att endast behöriga ska få tillgång till att ladda kan olika identifikationslösningar användas, t.ex. app, nyckel eller RFID-bricka.

Vad kommer det att kosta? Priset på en laddbox i ett garage, inklusive installation, är ca 12 000 - 20 000 kr. Laddstolpar som kräver markarbete blir ofta dyrare, totalkostnaden kan då bli upp till 50 000 kr. Jämför offerter och titta på vad som ingår i priset, till exempel montering, garanti och service. Fundera på om ni behöver eventuell kringutrustning så som påkörningsskydd, skyltning, belysning och tillgänglighet/handikappanpassning.

1. Undersök intresse och förutsättningar
2. Välj typ av laddutrustning
3. Utvärdera offerter
4. Beställ laddutrustning och arbete
5. Följ leverantörens arbete
6. Ansök om ekonomiskt stöd hos Naturvårdsverket

3. Utvärdera offerter

Jämför inkomna offerter och välj leverantör. Använd gärna Offertsvarsmall som hjälp vid utvärderingen.

1. Undersök intresse och förutsättningar
2. Välj typ av laddutrustning
3. Utvärdera offerter
4. Beställ laddutrustning och arbete
5. Följ leverantörens arbete
6. Ansök om ekonomiskt stöd hos Naturvårdsverket

4. Beställ laddutrustning och arbete

Teckna avtal med den leverantör som passar er bäst.

1. Undersök intresse och förutsättningar
2. Välj typ av laddutrustning
3. Utvärdera offerter
4. Beställ laddutrustning och arbete
5. Följ leverantörens arbete
6. Ansök om ekonomiskt stöd hos Naturvårdsverket

5. Följ leverantörens arbete

När ni har valt laddutrustning och leverantör kan installationen börja. Beställ anslutning för laddstationen i samråd med leverantören. Det är oftast elnätsbolaget som sköter grävning och dragning av elledningar fram till laddplatsen. Ledningsdragning och elleverans av starkström ska utföras av fackman.

Välj abonnemang
Utgå från befintligt elabonnemang eller teckna ett separat elabonnemang för laddstationen hos elnätsbolaget. Använd i första hand er befintliga elcentral om kapacitet finns. Välj gärna ett elhandelsavtal med ursprungsmärkt förnybar el så blir koldioxidutsläppen för eldrift nära noll gram per kilometer.

Installation och underhåll
När ledningarna är dragna, elen är på plats och laddstationen har levererats påbörjar leverantören installationen. Därefter utförs driftssättning och slutbesiktning av leverantören. Genom att se över driftstatus och underhålla laddstationen ökar ni livslängden och minskar kostnaderna för framtida reparationer. Gör eventuellt en plan för underhåll och service i samarbete med leverantören.

Berätta för alla boende
Informera alla boende om att laddstationen är klar och hur den används. Följ gärna upp hur laddstationen används och dela med er av era erfarenheter till andra bostadsrättsföreningar.

1. Undersök intresse och förutsättningar
2. Välj typ av laddutrustning
3. Utvärdera offerter
4. Beställ laddutrustning och arbete
5. Följ leverantörens arbete
6. Ansök om ekonomiskt stöd hos Naturvårdsverket

6. Ansök om ekonomiskt stöd hos Naturvårdsverket

Från Naturvårdsverket kan ni söka investeringsstöd för laddstationer. Ansökan görs elektroniskt via Naturvårdsverkets hemsida. Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kr per laddpunkt. För att kunna söka stödet måste laddpunkten vara av typ 2 samt vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad. Stödet kan sökas både före och efter installationen är klar, dock inte senare än sex månader efter slutförd installation. Ansökan måste lämnas in av behörig firmatecknare som loggar in med BankID till ansökningsformuläret.

Goda exempel

BRF Docenten fixar laddplats
BRF Docenten fixar laddplats
Funderar er bostadsrättsförening på laddplatser? Här har vi gjort en steg för steg guide för att hjälpa er på vägen. Läs mer
BRF Haga har fixat laddplatser
BRF Haga har fixat laddplatser
Funderar er bostadsrättsförening på laddplatser? Här har vi gjort en steg för steg guide för att hjälpa er på vägen. Läs mer
BRF Igelbäcken fixar laddplats
BRF Igelbäcken fixar laddplats
Funderar er bostadsrättsförening på laddplatser? Här har vi gjort en steg för steg guide för att hjälpa er på vägen. Läs mer
BRF Sickla Kanal fixar laddplatser
BRF Sickla Kanal fixar laddplatser
Funderar er bostadsrättsförening på laddplatser? Här har vi gjort en steg för steg guide för att hjälpa er på vägen. Läs mer
BRF Västermalmsterrassen fixar laddplats
BRF Västermalmsterrassen fixar laddplats
Funderar er bostadsrättsförening på laddplatser? Här har vi gjort en steg för steg guide för att hjälpa er på vägen. Läs mer