Energieffektiviseringsfonden

Energieffektiviseringsfonden finansierar projekt som minskar elanvändningen i bostäder, industrier eller andra lokaler.

Energieffektiviseringsfonden - stöd från Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen administrerar fonder som olika aktörer kan söka medel ifrån. Energieffektiviseringsfonden är öppen för bostadsrättsföreningar och fokuserar på minskad energianvändning.

Energieffektiviseringsfonden finansierar projekt som minskar elanvändningen i bostäder, industrier eller andra lokaler. Målet med fonden är att möjliggöra åtgärder som annars inte skulle komma till stånd och därför ska stödet sökas innan åtgärder påbörjats. Exempel på åtgärder som föreningen kan söka stöd för är effektiviseringsåtgärder för belysning, vitvaror, ventilationsanläggningar men även åtgärder för att minska elanvändningen vid uppvärmning kan få stöd från fonden.

Läs mer på Naturskyddsföreningens hemsida.

Fler bidrag

Här kan du läsa om andra bidrag som är aktuella just nu.