Eluppvärmning i småhus

Att värma huset med el är både ineffektivt och dyrt. Men har ofta en låg investeringskostnad och ses som enkel lösning. Det var särskilt populärt med direktverkande el på 70- och 80-talet.
Vad vill du läsa mer om?

Elpanna

I ett hus med vattenburet värmesystem kan värmekällan vara en elpanna.

En elpanna tar liten plats och är förhållandevis billig i inköp, men medför ett stort elbehov. Höga elkostnader, osäkerhet i framtida elpriser och elens miljöpåverkan kan vara argument för att byta till andra uppvärmningsformer.

När Sveriges elbehov är större än utbudet importeras el från våra grannländer. Där produceras elen tidvis av fossila bränslen, vilka ger stora utsläpp av koldioxid. Att minska elanvändningen är därför en bra åtgärd för att minska utsläppen av koldioxid. Med hänsyn till klimatfrågan bör man därför sträva efter att värma hus med andra uppvärmningssystem än elvärme

Minska din elanvändning!

Vill du veta mer om hur du som har eluppvärmt hemma kan få ner dina elkostnader? Vi har fler råd om hur du kan komplettera din eluppvärmning och mer om hur du blir elsmart hemma.

Eftersom ett hus med elpanna redan har ett vattenburet distributionssystem, till skillnad från ett hus med direktverkande el, är det förhållandevis enkelt att byta uppvärmningsform. Istället för att installera en ny elpanna kan du installera en ny ackumulatortank med elpatron. Rätt utrustad och installerad har den samma funktioner som en elpanna men med utbyggnadsmöjligheter för till exempel solvärme eller biobränslepanna.

Direktverkande el

I ett hus som inte har ett vattenburet system är det vanligt med direktverkande el, det vill säga elradiatorer.

Uppvärmning med elelement kallas direktverkande elvärme och är vanligt i hus byggda under 1970- och 1980-talet. Denna lösning innebär ofta låga investeringskostnader och enkel installation, men dyra driftskostnader. Många som värmer sitt hus med direktverkande elvärme funderar därför på att komplettera med en extra värmekälla eller att byta uppvärmningssystem. Att byta uppvärmningssystem kräver en konvertering till vattenburet värmesystem, kostnaden för detta är i storleksordningen 5 000 – 6 000 kr per element.