Cykelvänligast

För att öka cyklingen i regionen vänder vi oss till arbetsplatser som vill underlätta för medarbetare att cykelpendla.

Gillar ni också friska medarbetare?

Då ska ni bli en cykelvänlig arbetsplats! Regelbunden motion är bra för hälsan. Det har en positiv effekt på immunförsvaret och bidrar till en minskad sjukfrånvaro!

Det finns många fördelar med att uppmuntra och stötta sina medarbetare att cykla. Utöver hälsosammare medarbetare som presterar bättre, profilerar ni er som en modern och attraktiv arbetsgivare samtidigt som ni bidrar till bättre framkomlighet och renare luft. Läs mer och registrera er arbetsplats på Cykelvänligasts hemsida

 

Cykelvänligast är en del av Fossilfritt 2030 som finansieras av EU via Tillväxtverket. Projektet handlar om att uppnå offensiva mål om fossilfrihet, driva på och underlätta transportsektorns omställning samt utgöra ett föredöme. Offentliga aktörer i Uppsala, Örebro, Stockholm, Östergötland, Södermanland och Västmanland ska vid projektets avslut ha minskat sin klimatpåverkan med 20 procent.

Här kan du läsa mer om Fossilfritt 2030.