Bonus malus

Bonus malus-systemet reglerar fordonsskatten. Syftet är att bidra till att uppnå målen om en fossilfri fordonsflotta.

Bonus malus-systemet

Bonus malus-systemet reglerar fordonsskatten för nya personbilar, husbilar, lätta lastbilar och lätta bussar (påställda efter 1 juli 2018). Systemet infördes 2019 och ersatte den tidigare supermiljöbilspremien. Miljövänliga fordon premieras (bonus) med en lägre skatt, medan mindre miljövänliga fordon istället får en förhöjd skatt (malus).

Bonus – till bilar med låga utsläpp

De fordon som anses vara miljöanpassade premieras med en bonus på maximalt 70 000kr. Det gäller fordon som är:

  • Tagna i trafik före 2020 med koldioxidutsläpp på upp till 60 gram per kilometer
  • Tagna i trafik mellan 1 januari 2020 och den 31 mars 2021 med utsläpp av koldioxid på upp till 70 gram per kilometer
  • Tagna i trafik från 1 april 2021 eller senare med utsläpp av koldioxid på upp till 60 gram per kilometer

 

Även fordon som drivs av vätgas, metangas eller gengas kan få bonus.

Malus – förhöjd fordonsskatt

Malus innebär en förhöjd fordonsskatt under de tre första åren för bensin- och dieseldrivna personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar. Det gäller för fordon som är:

  • Tagna i trafik mellan den 1 juli 2018 och den 31 mars 2021 och släpper ut över 95 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning
  • Tagna i trafik från den 1 april 2021 eller senare och och släpper ut över 90 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning

 

Äldre bilar

Äldre bilar som varit i trafik före 1 juli 2018 omfattas inte av Bonus Malus -systemet.

I Transportstyrelsens beräkningsprogram kan du se din preliminära bonus eller din fordonsskatt.

Fler bidrag

Här kan du läsa om andra bidrag som är aktuella just nu.