Bidrag & Stöd

Just nu går det att få flera bidrag och stöd kopplade till energi- och klimatrelaterade åtgärder.

Aktuella bidrag

Det finns flera olika stöd som du som privatperson och ni som bostadsrättsförening kan söka för att till exempel minska energianvändningen, installera solceller och laddplatser mm.