Bidrag för radonsanering

Om du har för höga radonhalter i ditt småhus, finns det bidrag att söka för sanering.

Bidrag för radonsanering

Radon är en naturligt förekommande gas som vid höga halter kan orsaka cancer. I Sverige finns hundratals bostäder som har för höga halter av radon.

Bidrag för sanering av radon kan sökas av den som äger ett en- eller tvåfamiljshus som är minst två år gammalt med radonnivåer som överstiger 200 Bq/m3. Radonhalten som uppmätts ska inte heller anses som tillfällig. För att få bidraget krävs att du bor permanent i bostadshuset. Bidraget avser sanering och kräver därför att en mätning redan är genomförd och att en saneringsåtgärd inte är påbörjad innan bidragsansökan är inkommen till länsstyrelsen.

Mer information och ansökan finns på Boverkets och länsstyrelsens hemsidor.

Fler bidrag

Här kan du läsa om andra bidrag som är aktuella just nu.