Solenergi

Solens energi kan direkt tas tillvara på två olika sätt. Antingen kan solens strålar omvandlas till värme med hjälp av solfångare eller till el med hjälp av solceller.

Gemensamt för solel och solvärme är att anläggningar kräver en lämplig placering. För ett bra energiutbyte bör de orienteras från sydost till sydväst (90º skillnad) med en lutning som sträcker sig från 15º upp till 60º från horisontalläget. En hög lutning innebär en högre instrålning då solen står lågt under höst, vinter och vår och en låg lutning innebär en högre instrålning under högsommaren. Det är viktigt att undvika skuggning från exempelvis träd eller andra byggnader.

Huruvida det behövs bygglov eller inte för solceller och solfångare regleras av varje enskild kommun. Under Kommuninfo kan du läsa mer om vad som gäller i din kommun. 

Rot-avdraget kan utnyttjas för arbetskostnaderna i samband med installation av solpaneler, och enligt schablon blir avdraget då 9 % av totalkostnaden. För solceller finns det ett investeringsstöd som kan sökas, dock kan stödet inte kombineras med rot-avdraget. 

Läs mer om solceller och solfångare under Småhus, Lägenhet eller Företag

Senast uppdaterad: 2017-06-02