Vind

Ungefär 15 procent av värmeförlusterna i ett småhus sker genom vinden. Att tilläggsisolera vinden är en åtgärd som ofta återbetalas relativt snabbt.

Tilläggsisolering av vinden är ofta lönsamt, framförallt om den nuvarande isoleringstjockleken är mindre än 20 cm. Det brukar vara lönsamt att tilläggsisolera upp till ca 40-50 cm total isolertjocklek. Det är viktigt att vinden är rätt ventilerad för att minska risken för kondens och mögel. Efter tilläggsisoleringen blir luften på vinden kallare och får sämre förmåga att "ta till" sig fukt. Läs mer om fukt och mögelskador i hus på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstituts hemsida.

Med vårt beräkningsprogram kan du göra en enkel beräkning av hur mycket energi och pengar du kan spara genom att tilläggsisolera vindsbjälklaget.

Senast uppdaterad: 2016-09-01