Supermiljöbilspremie

Supermiljöbilspremien gick att söka till och med 30 juni 2018 och omfattade personbilar med mycket låga utsläpp av växthusgaser.

Bilarna som omfattades av supermiljöbilspremien fick högst släppa ut 50 gram koldioxid per km och premien var därför främst aktuell för laddhybrider och rena elbilar. Premien uppgick till max 40 000 kr per bil och Transportstyrelsen ansvarade för handläggning och utbetalningar.

Denna premie avslutades 30 juni 2018 men ersattes 1 juli av ett Bonus malus-system.

Senast uppdaterad: 2019-01-21