Stöd för energilagring

Privatpersoner har möjlighet att söka bidrag för lagringssystem för egenproducerad, förnybar elenergi hemma.

Produktionsanläggningen måste vara ansluten till elnätet. Stödet kan täcka högst 60 procent av kostnaden för lagringssystemet och maximalt 50 000 kronor. Bidraget kan sökas för installationer som har påbörjats tidigast den 1 januari 2016 och som slutförs senast den 31 december 2019. Stödet söks hos Länsstyrelsen. Det är inte möjligt att kombinera stödet med annat bidrag exempelvis ROT-avdrag för samma åtgärd.

Läs mer om stödet på Energimyndighetens hemsida. Där hittar du också ansökningsblankett. 

Senast uppdaterad: 2018-12-04