Solcellsstöd

Om du ska installera solceller finns det flera olika stöd att ta del av.

Investeringsstöd

Regeringen har beslutat om ett investeringsstöd till solceller, som gäller företag, offentliga och privata organisationer samt privatpersoner.

Från och med 1 januari 2018 är det nya stödnivåer för installation av solceller. Stödet uppgår maximalt till 30 procent av installationskostnaden för privatpersoner. Som mest kan 1,2 Mkr delas ut per solcellssystem och de stödberättigande kostnaderna får uppgå till max 37 000 kr plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. Installationen måste vara utförd senast 31 december 2020. Stödet kan inte kombineras med ROT-avdrag.

Investeringsstödet hanteras av Länsstyrelsen. Ansökan sker till länsstyrelsen som också beslutar om stöd ska betalas ut. Ansökningshandlingar finns på Länsstyrelsens hemsida. 

ROT-avdrag

Du kan få ROT-avdrag för installation av solceller så länge du inte har fått statligt investeringsstöd. Enligt Skatteverket kan arbetskostnaderna schablonmässigt beräknas till 30 procent av totalkostnaden, och ROT-avdraget är då 30 procent av detta belopp. Det innebär att ROT-avdraget blir 9 % av totalkostnaden för solcellerna. 

Skattereduktion

Från och med 1 januari 2015 kan mikroproducenter av förnyelsebar överskottsel få skatterreduktion. Som mest kan du få 60 öre per kilowattimme (kWh) för all el som matas in till elnätet, dock max 18 000 kronor per år. För att räknas som mikroproducent får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere. Läs mer på Skatteverkets hemsida.  

Senast uppdaterad: 2018-04-18